Politiattest

Idrettsstyret har vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.
Lovhjemmelsen for dette finnes i Politiregisterlovens § 39.

Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen.

Alle trenere, lagedere i Haugesund il må jfr. dette skaffe seg politiattest. Dersom dere følger rutinene nedenfor og bruker informasjonssiden er ikke dette vanskelig å ordne:-)

Søknadsprosedyre:
1. Skaff deg bekreftelse fra klubben på hvorfor du har behov for politiattest.
Send mail til klubben: post@haugesundil.no og vi kan sende deg denne bekreftelse på mail.

2. Send inn søknad og legg ved dokumentasjon jfr. pkt. 1 ved å logge deg inn via ID-porten, eller send søknad pr. post til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

3. Når du har fått svar på søknaden, skal denne vises til HIL Friidrett v/daglig leder.

Link til punktene over vil dere finne nederst på denne informasjonssiden: