Politiattest

Idrettsstyret har vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen.

Alle trenere, lagedere i Haugesund il må jfr. dette skaffe seg politiattest. Dersom dere følger rutinene nedenfor og bruker informasjonssiden er ikke dette vanskelig å ordne:-)

Søknadsprosedyre:
1. Skaff deg bekreftelse fra klubben på hvorfor du har behov for politiattest.
Send mail til klubben: post@haugesundil.no og vi kan sende deg denne bekreftelse på mail.

2. Send inn søknad og legg ved dokumentasjon jfr. pkt. 1 ved å logge deg inn via ID-porten, eller send søknad pr. post til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

3. Når du har fått svar på søknaden, skal denne vises til HIL ved sportslig koordinator.

Link til punktene over vil dere finne nederst på denne informasjonssiden: