HIL Allianse

Organisasjonsplanen for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslag (HIL Allianseidrettslag) skal ivareta alle forhold som gjelder alliansedelen av idrettslaget. Forhold som må ivaretas uavhengig av idrett, skal tas med i denne planen.

Allianseidrettslaget skal arbeide for at HIL fremstår som ett lag utad ved særlig fokus på sponsorvirksomhet, markedsstrategi og drakter. Allianseidrettslaget skal ha et særskilt ansvar for samhørigheten mellom lagene og tilknytningen til felles logo og fane, samt ha rådighet over dette og navnet Haugesund Idrettslag.

Idrettslagene HIL Friidrett og HIL Orientering er organisert med egne ansvarlige styrer. For mer informasjon om organisering og formål se her.

Styret i HIL Alliansen 2022:

På årsmøtet 24. mars 2022 ble følgende styre valgt for HIL Alliansen:

  • Lars Bjarne Røvang (HILF) – leder – hilallianse@haugesundil.no – 907 83 846 (gjenvalg 1 år)
  • Britt Ramecker (HILO) – nestleder (gjenvalg 1 år)
  • Gunnar Harris Christensen (aldermannslauget) – styremedlem (ikke på valg, ett år igjen)
  • Kari Anne Brynjelsen (HILO) – styremedlem (ny for 2 år)
  • Eva Marie Sternhoff (HILF) – styremedlem (ny for 2 år)
  • Varamedlem: Helge Jørgensen (Hil O). Ikke på valg, ett år igjen

 

Haugesund Idrettslag har utarbeidet felles varslingsrutiner for hele klubben, og disse ble vedtatt på årsmøtet 10. mars 2020.

Disse rutinene gjelder både HIL Friidrett og HIL Orientering såvel som HIL Allianseidrettslag.