HIL Allianse

Organisasjonsplanen for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslag (HIL Allianseidrettslag) skal ivareta alle forhold som gjelder alliansedelen av idrettslaget. Forhold som må ivaretas uavhengig av idrett, skal tas med i denne planen.

Allianseidrettslaget skal arbeide for at HIL fremstår som ett lag utad ved særlig fokus på sponsorvirksomhet, markedsstrategi og drakter. Allianseidrettslaget skal ha et særskilt ansvar for samhørigheten mellom lagene og tilknytningen til felles logo og fane, samt ha rådighet over dette og navnet Haugesund Idrettslag.

Idrettslagene HIL Friidrett og HIL Orientering er organisert med egne ansvarlige styrer. For mer informasjon om organisering og formål se her.

Styret i HIL Alliansen 2024:

På årsmøtet 21. mars 2024 ble følgende styre valgt for HIL Alliansen:

  • Lars Bjarne Røvang (HILF) – leder – hilallianse@haugesundil.no – 907 83 846 (2024)
  • Kari Anne Brynjelsen (HILO) – nestleder (2024)
  • Gunnar Harris Christensen (aldermannslauget) – styremedlem (2023 og 2024)
  • Torunn Høyvik Våg (HILO) – styremedlem (2023 og 2024)
  • Eva Marie Sternhoff (HILF) – styremedlem (2024 0g 2025)
  • Varamedlem: Helge Jørgensen (Hil O). (2023 og 2024)

 

Haugesund Idrettslag har utarbeidet felles varslingsrutiner for hele klubben, og disse ble vedtatt på årsmøtet 10. mars 2020.

Mitt Varsel er en digital portal der personer kan melde fra om kritikkverdige forhold på en trygg måte.
Link til Mitt varsel
Informasjon: Å sende inn et varsel (idrettsforbundet.no)

Disse rutinene gjelder både HIL Friidrett og HIL Orientering såvel som HIL Allianseidrettslag. Det er egne varslingsportaler for hvert lag.