Besøk av kulturministeren

Publisert: fredag 19. april 2024

Besøk av kulturministeren

Fredag 19. april fikk vi besøk av selveste kultur – og likestillingsminister Lubna Jaffery her i DeepOcean Arena. Foranledningen var at HIL Friidrett har et prosjekt med trening for innvandrerkvinner, og dette hadde statsråden lyst å se nærmere på.

Norges Idrettsforbund har også laget en sak på statsråden sitt besøk på Vestlandet.

 

Siden våren 2021 har HIL Friidrett hatt et prosjekt direkte rettet mot innvandrerkvinner og trening for denne gruppen. Initiativtaker var Anna Margrethe Ydstebø, og prosjektet støttes og finansieres av midler gjennom Folkepulsen. De har egen tildelt treningstid i DeepOcean Arena, og oppslutningen har vært god hele tiden. Litt varierende deltakelse fra gang til gang, ettersom deltakerne har en travel hverdag med å gjøre seg kjent/finne sin plass i et nytt land, norskopplæring og andre studier/jobb. Dessuten kan det være utfordrende å finne noen som kan se etter små barn, mens treningen foregår.

Prosjektet har vært svært vellykket, og er nå inne i sitt fjerde år, og dermed har vi oppnådd noe av det vi ønsket, nemlig å få kontinuitet og stabilitet i tilbudet.

Dette har tydeligvis også sentrale myndigheter fått øynene opp for, og i dag tok altså Lubna Jaffery turen for å se og høre mer om bakgrunn og arbeidet med prosjektet. Sammen med kultur- og likestillingsministeren var også hennes politiske rådgiver Helge Kvamsås.
Fra Haugesund Idrettsråd, som deler ut midler fra Folkepulsen her lokalt, deltok Terje Hestvik.

Etter en kort runde med presentasjon av DeepOcean Arena og området her i Haugesund idrettspark, fikk delegasjonen høre mer om praktisk tilnærming, erfaringer og videre planer for prosjektet.
Vi fikk også litt tid til en liten diskusjon omkring integrering av nye grupper inn i frivillige organisasjoner, og hvilke utfordringer som kan dukke opp.
Det var stor enighet om at arbeid med integrering krever litt ekstra innsats fra oss, både praktisk tilrettelegging og tettere oppfølging, men gleden når en lykkes er stor og gjensidig.
Lubna Jaffery var full av lovord om prosjektet og uttrykte at stor tilfredshet med hvordan midlene blir brukt. Ved å knyttet enda tettere bånd mellom treningsgruppen og øvrig drift i klubben (stevneavvikling mm.) kan dette bli en stor ressurs i fremtiden – da snakker vi virkelig integrering.

Siste post på programmet var aktivitet i hallen, og trener Janice Johansen hadde på kort varsel fått med seg noen elever og noen fra treningsgruppen «Girl from over the World». De gjennomførte noen utvalgte øvelser i delegasjonens nærvær, og ministeren og hennes politiske rådgiver var ikke snauere enn at de slengte seg med på en øvelse (se bilde) – imponerende !!

I HIL Friidrett er vi opptatt av at eksterne midler blir brukt etter formålet, og i dag fikk vi en klapp på skulderen og en liten anerkjennelse av det arbeidet som er lagt ned.