Klubbinfo

På årsmøtet i Haugesund IL Friidrett 4. mars 2020 fikk styret følgende sammensetning:
Morten Vestvik – leder
Jostein Salemonsen – nestleder
Eva Marie Sternhoff – styremedlem
Jone Stavland – styremedlem
Åshild Fykse – styremedlem
Ole Christian Paasche – styremedlem
Arne Andreas Døske – varamedlem

Styret presenterte en omfattende årsmelding, som vitner om stor aktivitet i klubben. Styret vil spesielt dra frem en lovende ungdomsgruppe, som i 2019 kom hjem fra UM og junior-NM med flere medaljer enn på mange år. Klubben hadde også utøvere som representerte landslaget i U23 i Sverige samt juniorlandskamp i Kristiansand. Dette viser at det jobbes godt og at gode treningsfasiliteter, som bl.a. omfatter friidrettshallen – DeepOcean Arena – er med på å høyne nivået blant ungdommene.

Klubben er for øvrig den eneste i landet som har bygget og drifter sin egen hall, og en kan slå fast at klubben har god kontroll over kostnadene forbundet med drift av friidrettshallen.

HIL Friidrett hadde en omsetning på knappe 5 mill. i 2019, og regnskapet, som forøvrig viste et overskudd på kr. 498.000,- ble godkjent uten merknader.

Annerkjent stevnearrangør

HIL Friidrett er også en anerkjent stevne-arrangør, og gjennom et ordinært driftsår, står klubben som arrangør av om lag 30 større og mindre stevner/arrangement, med Tine-stafetten, Mailekene, Haugesunds Avis Halvmaraton(Mosjonsløp og Djupadalten som de største.

I 2019 har HIL Friidrett fått tildelt to store stevner i tillegg til disse, nemlig innendørs-NM (februar 2019) og Lerøy-lekene for region Sør-Vestlandet i august. Aktiviteten i 2019 var dermed meget stor.

Alle disse stevnene/arrangementene krever stor innsats av mange frivillige, og valgkomiteen jobber fortsatt for å fylle opp listen over komiteer og utvalg.
Det er fortsatt noen få «ledige», men vi velger likevel å legge ut listen. Vi håper å få på plass en komplett liste ganske snart. Foreløpig liste med komiteer og utvalg.

.

Oppdatert Organisasjonsplan HIL Friidrett vedtatt på fortsettende årsmøtet 01. juni 2016.

Haugesund Idrettslag – HIL Klubben har over 350 medlemmer under 12 år som får et positivt trenings- og fritidstilbud med dyktige ledere og trenere.  Det arrangeres stevner som tiltrekker seg barn og ungdom fra hele regionen.  ”Mai-lekene” er et av de aller største friidrettsarrangement for barn og ungdom i hele landet.  I tillegg arrangeres også både regionale og nasjonale konkurranser.

Stor pågang fra barn og ungdom. Friidrett – sunn plattform uten pengejag. Friidrett er de små marginers idrett. De fleste friidrettsklubber har små budsjetter sammenlignet med mange andre idretter for eksempel fotball og enkelte vinteridretter. Dette stiller store krav til ledere og foreldre som legger ned betydelig innsats i form av dugnader og annen ubetalt innsats.  Friidrett blir derfor en idrettsgren som ikke kan lokke med fete overgangssummer, eller jakt på talenter i inn og utland.  Vi mener at dette skaper et sunt miljø, hvor fokus først og fremst blir på lek og sunn livsutfoldelse.  På denne måten blir klubben først og fremst et tilbud til distriktets egne ungdommer. Haugesund Idrettslag har de senere år opplevd stor tilstrømming tilstrømning av barn og ungdom. Dette skyldes ikke minst svært gode treningsfasiliteter i og rundt vår egen friidrettshall DeepOcean Arena.

Haugesund Idrettslag i Norsktoppen. HIL har siden 1906 vært en av landets ledende idrettsklubber og resultatene taler for seg selv:

  • 410 medaljer i norske mesterskap (NM)
  • Gull 143 (kvinner 53)
  • Sølv 131 (kvinner 50)
  • Bronse 137 (kvinner 45)

Se for øvrig våre statistikksider for mer utfyllende informasjon vedrørende klubbrekorder og beste utøvere ”HIL har vært en viktig klubb for norsk friidrett i sin 100-årige aktivitetsperiode, og har klart utfordringen med å kombinere god satsing på både bredde og eliteidrett.   HIL er i 2006 en foregangsklubb med stor aktivitet i barne– og ungdomsarbeidet og som viktig stevnearrangør av en rekke store og mindre friidrettsarrangement, samt flere gode seniorer på elitenivå.” Svein Arne Hansen president Norges Friidrettsforbund til 100- års jubileum i 2006.

HILs rolle på Haugalandet. Tidligere ordfører Petter Steen Jr. har kategorisert HIL på følgende måte:   ”Idrett slik den drives i HIL er folkehelsefremmende.  Samtidig er idrett forebyggende arbeid av beste sort. HIL sitt store arbeid for mennesker i alle aldre står også som et eksempel til etterfølgelse.  Et idrettslag skal også inspirere dem som ikke når toppen, til å holde seg i form og ta vare på seg selv. Frivillig arbeid betyr engasjement.  Glede over egen tilhørighet i klubben kan kombineres med gleden av å legge til rette for at andre får et tilbud.  Haugesund Idrettslag har gjennom 100 år maktet å bli en folkebevegelse fordi mennesker har trivdes med å få være med å ta et tak.” ”Gjennom sine første 100 år har HIL på mange måter maktet å gjøre sin historie til byens historie.  HIL er noe langt mer enn et idrettslag.  Laget er blitt en kulturbærer i byen vår. Selv om HIL har markert seg som en klubb som makter å få frem enere på friidrettsbanen, er klubbens satsing på breddeidrett minst like imponerende.  Mange klubber sliter med å rekruttere til individuelle idretter, men Haugesund Idrettslag har sørget for at både friidrett og orientering er store og brede idretter i Haugesund”

Ordfører Petter Steen jr.