Klubbinfo

Haugesund IL Friidrett avholdt sitt årsmøte torsdag 9. mars 2023 i DeepOcean Arena.

Etter valget fikk styret følgende sammensetning:
Morten Vestvik – leder
Ole Christian Paasche – nestleder
Eva Marie Sternhoff – styremedlem
Marte Jensen – styremedlem
Kjersti Jakobsen – styremedlem
Per Jensen – styremedlem
Jostein Salemonsen – varamedlem

Styret presenterte en omfattende årsmelding, som vitner om stor og god aktivitet i HIL Friidrett.

Klubben er for øvrig den eneste i landet som har bygget og drifter sin egen hall, og en kan slå fast at klubben har god kontroll over kostnadene forbundet med drift av friidrettshallen.

HIL Friidrett hadde en omsetning på 4,1 mill. i 2022, og regnskapet, som viste et overskudd på kr. 97.000,- ble godkjent uten merknader.

Anerkjent stevnearrangør

HIL Friidrett er også en anerkjent stevnearrangør, og gjennom et ordinært driftsår, står klubben som arrangør av om lag 30 større og mindre stevner/arrangement, med Tine-stafetten, Mailekene, Haugesunds Avis Halvmaraton (inkl. 5 km. Mosjonsløp) og Djupadalten som de største.
I 2022 var det første «normale» driftsåret etter pandemien, men det viser seg dessverre at ettervirkningene etter pandemien fremdeles henger igjen, og det merkes først og fremst gjennom færre påmeldte til stevner og løp. .

Alle disse stevnene/arrangementene krever stor innsats av mange frivillige, og styret og valgkomiteen har jobbet iherdig for å fylle opp listen over komiteer og utvalg.

Årsmøtet gjennomgikk og godkjente også organisasjonsplanen til HIL Friidrett, som etter årsmøtet har følgende innhold. Organisasjonsplan HIL Friidrett.

Haugesund Idrettslag – HIL Klubben har over 350 medlemmer under 12 år som får et positivt trenings- og fritidstilbud med dyktige ledere og trenere.  Det arrangeres stevner som tiltrekker seg barn og ungdom fra hele regionen.  ”Mai-lekene” er et av de aller største friidrettsarrangement for barn og ungdom i hele landet.  I tillegg arrangeres også både regionale og nasjonale konkurranser.

Stor pågang fra barn og ungdom. Friidrett – sunn plattform uten pengejag. Friidrett er de små marginers idrett. De fleste friidrettsklubber har små budsjetter sammenlignet med mange andre idretter for eksempel fotball og enkelte vinteridretter. Dette stiller store krav til ledere og foreldre som legger ned betydelig innsats i form av dugnader og annen ubetalt innsats.  Friidrett blir derfor en idrettsgren som ikke kan lokke med fete overgangssummer, eller jakt på talenter i inn og utland.  Vi mener at dette skaper et sunt miljø, hvor fokus først og fremst blir på lek og sunn livsutfoldelse.  På denne måten blir klubben først og fremst et tilbud til distriktets egne ungdommer. Haugesund Idrettslag har de senere år opplevd stor tilstrømming tilstrømning av barn og ungdom. Dette skyldes ikke minst svært gode treningsfasiliteter i og rundt vår egen friidrettshall DeepOcean Arena.

Haugesund Idrettslag i Norsktoppen. HIL har siden 1906 vært en av landets ledende idrettsklubber og resultatene taler for seg selv:

  • 410 medaljer i norske mesterskap (NM)
  • Gull 143 (kvinner 53)
  • Sølv 131 (kvinner 50)
  • Bronse 137 (kvinner 45)

Se for øvrig våre statistikksider for mer utfyllende informasjon vedrørende klubbrekorder og beste utøvere ”HIL har vært en viktig klubb for norsk friidrett i sin 100-årige aktivitetsperiode, og har klart utfordringen med å kombinere god satsing på både bredde og eliteidrett.   HIL er i 2006 en foregangsklubb med stor aktivitet i barne– og ungdomsarbeidet og som viktig stevnearrangør av en rekke store og mindre friidrettsarrangement, samt flere gode seniorer på elitenivå.” Svein Arne Hansen president Norges Friidrettsforbund til 100- års jubileum i 2006.

HILs rolle på Haugalandet. Tidligere ordfører Petter Steen Jr. har kategorisert HIL på følgende måte:   ”Idrett slik den drives i HIL er folkehelsefremmende.  Samtidig er idrett forebyggende arbeid av beste sort. HIL sitt store arbeid for mennesker i alle aldre står også som et eksempel til etterfølgelse.  Et idrettslag skal også inspirere dem som ikke når toppen, til å holde seg i form og ta vare på seg selv. Frivillig arbeid betyr engasjement.  Glede over egen tilhørighet i klubben kan kombineres med gleden av å legge til rette for at andre får et tilbud.  Haugesund Idrettslag har gjennom 100 år maktet å bli en folkebevegelse fordi mennesker har trivdes med å få være med å ta et tak.” ”Gjennom sine første 100 år har HIL på mange måter maktet å gjøre sin historie til byens historie.  HIL er noe langt mer enn et idrettslag.  Laget er blitt en kulturbærer i byen vår. Selv om HIL har markert seg som en klubb som makter å få frem enere på friidrettsbanen, er klubbens satsing på breddeidrett minst like imponerende.  Mange klubber sliter med å rekruttere til individuelle idretter, men Haugesund Idrettslag har sørget for at både friidrett og orientering er store og brede idretter i Haugesund”

Ordfører Petter Steen jr.