Klubbinfo

HIL ORIENTERING

Postboks 555
5501 HAUGESUND

Bankkontonr: 3240.07.37885 
Org.nr: 996 821 285
E-post: orientering@haugesundil.no

Lagets lov:
Ny lovnorm Haugesund Idrettslag Orientering

Styret i Haugesund IL Orientering 2021

Leder
Grethe Paulsen Vie 481 52 509 grethevie@gmail.com

Nestleder/Sekretær
Helge Jørgensen 932 37 464  Helge.jorgensen@westcon.no

Styremedlemmer:
Kasserer

Sverre Bakkevig 908 73 693 bakkevig.sverre@gmail.com
Sportslig leder
Sigleif Steinsvåg 416 27 541 sigleif1@gmail.com 
Leder Kart og IT utvalg
Madli Hjermann
Rekrutteringsansvarlig/barneidrett
Joakim Bjelland
Styremedlem
Kari Anne Ringdal

Varamedlem / medlem ungdomsutvalg:
Selma Steinsvåg

Sportslig utvalg 2021
Leder: Sigleif Steinsvåg
Knut Steffen Kvala
Ingrid Eggen
Solfrid Thuestad
Sara Hetland

Rekruttutvalg 2021
Leder: Joakim Bjelland
Grethe Paulsen Vie

Kart og IT utvalg 2021
Leder. Madli Hjermann
Ivar Kvale
Frode Nysted

Tur Orientering utvalg 2021
Leder. Dag Abel Sveen
Frithjof Rachor
Knut Bendik Kvala
Liv Grete Voll
Jonatan Simonsen

O-hytta 2021
Leder. Torunn Våg
Oskar Våg
Eivind Nordskog
Erling Haavik
Ann Charlott W. Kvala

Ungdomsutvalg 2021
Leder: Selma Steinsvåg
Sara Hetland
Hanna Lindtner
Victor Ringdal

Djupadaltkomite 2021
Leder: Erik Vie
Anne Sætre

Kotrollkomite 2021
Knut Bendik Kvala
Knut Steffen Kvala
Vara: Marte Lysaker Engesli

Valgkomite 2021
Leder: Ingrid Eggen
Vegard Engesli
Erik Vie
Vara: Solfrid Thuestad