Klubbinfo

HIL ORIENTERING

Postboks 555
5501 HAUGESUND

Bankkontonr: 3240.07.37885 
Org.nr: 996 821 285

Lagets lov:
Ny lovnorm Haugesund Idrettslag Orientering

Styret i Haugesund IL Orientering 2020

Leder
Grethe Paulsen Vie 481 52 509 grethevie@gmail.com

Nestleder/Sekretær
Helge Jørgensen 932 37 464  Helge.jorgensen@westcon.no

Styremedlemmer:
Kasserer

Sverre Bakkevig 908 73 693 bakkevig.sverre@gmail.com
Sportslig leder
Sigleif Steinsvåg 416 27 541
Rekruttutvalg
Kari Anne Ringdal
Leder Kart og IT utvalg
Madli Hjermann
Leder Tur-O og Stolpejakt
Randi Engløkk

Varamedlem / medlem ungdomsutvalg:
Sigurd Paulsen Vie

Sportslig utvalg 2020
Sigleif Steinsvåg
Bjørn Egil Vikse
Knut Steffen Kvala
Ingrid Eggen
Sigurd Paulsen Vie

Rekruttutvalg 2020
Kari Anne Ringdal
Grethe Paulsen Vie

Kart og IT utvalg 2020
Madli Hjermann
Ivar Kvale
Frode Nysted

Tur Orientering utvalg 2020
Randi Engløkk
Dag Abel Sveen
Frithjof Rachor
Knut Bendik Kvala
Liv Grete Voll

O-hytta 2020
Torunn Våg
Oskar Våg

Ungdomsutvalg 2020
Selma Steinsvåg
Sara Hetland
Sigurd Paulsen Vie

Djupadaltkomite 2020
Erik Vie
Sverre

Kotrollkomite 2020
Knut Bendik Kvala
Knut Steffen Kvala
Vara: Marte Lysaker Engesli

Valgkomite 2019
Erik Utne Vie
Ingrid Eggen
Vegard Engesli
Vara: Solfrid Thuestad