Klubbinfo

HIL ORIENTERING

Postboks 555
5501 HAUGESUND

Bankkontonr: 3240.07.37885 
Org.nr: 996 821 285

Lagets lov: LOV HIL orientering oppdat 2013
se også gjeldende organisasjonsplan under medlemsinfo

Styret i Haugesund IL Orientering 2015

Leder
Grethe Paulsen Vie 48152509 grethevie@gmail.com

Nestleder/Sekretær
Helge Jørgensen Helge.jorgensen@westcon.no

Styremedlemmer:
Kasserer

Sverre Bakkevig 90873693 bakkevig.sverre@gmail.com
Sportslig leder
Erik Engløkk 992 93 983 englerik@gmail.com 
Rekruttutvalg
Kari Anne Ringdal
Leder Kart og IT utvalg
Ivar Kvale 941 66 054 ivar.kvale@haugnett.no 
Leder Tur O-utvalg
Jana Elena Koser Jana-Elena.Koser@hkraft.no
Varamedlem /Leder ungdomsutvalg:
Kristina Voll

Sportslig utvalg 2017
Erik Engløkk
John Arvid Djupesland
Solfrid Helgeland Thuestad
Bjørn Egil Vikse

Rekrutt utvalg 2017
Grethe Paulsen Vie
Kari Anne Ringdal

Kart og IT utvalg 2017
Ivar Kvale
Inger Kallevik Haavik
Frode Nysted
Johannes Djupesland

Tur Orientering utvalg 2017
Jana Elena Koser
Anita Sælevik
Knut Bendik Kvala
Randi Engløkk
Liv Grete Voll

O-hytta 2017
Torunn Våg
Oskar Våg

Ungdomsutvalg 2017
Kristina Voll
Johannes Djupesland
Sigurd Paulsen Vie

Djupadaltkomite 2017
Erik Vie
Arvid Kobbeltvedt

Inge Fjeldheim
Josten Baustad

Revisor 2017
Knut Bendik Kvala
Henry Røthing

Valgkomite 2017
Erik Utne Vie (leder)