Klubbinfo

Haugesund Idrettslag Orientering

Postboks 555
5501 HAUGESUND

Bankkontonr: 3240.07.37885 
Org.nr: 996 821 285
E-post: orientering@haugesundil.no

Lagets lov:
Ny lov for HIL orientering vedtatt 14.08.2023

 

Styret – 2024

Leder
Knut Steffen Vall Kvala, mobil 907 79 986 orientering@haugesundil.no
Nestleder
Kari Anne Brynjelsen, mobil 901 09 185, ringdalkari@me.com

Styremedlemmer:
Kasserer

Sverre Bakkevig 908 73 693 bakkevig.sverre@gmail.com
Sportslig leder
Grethe Paulsen Vie, grethevie@gmail.com
Kart og IT
Ragnar Tonjer
Rekruttering
Marit Sætre Færevåg
Leder o-hytte-komiteen:
Torun Våg
Varamedlem:
Madli Hjermann

 

Utvalg – 2024

Sportslig utvalg 
Leder: Grethe Paulsen Vie
Joakim Hokholt Bjelland

Ingrid Eggen

Rekrutt og barneidrett
Marit Sætre
Erik Utne Vie

Kart og IT
Ragnar Tonjer
Ivar Kvale
Jostein Baustad

Turorientering
Leder. Madli Hjermann 
Lisbeth Bakkevig
Frithiof Rachor
Erik Utne Vie

O-hytta
Leder. Torunn Våg
Oskar Våg
Eivind Nordskog
Erling Haavik

Ungdomsråd
Leder: Victor Ringdal
Sebastian Jørgensen
Filip Sveen
Natanael Tolås

Djupadaltkomite
Knut Steffen Kvala
Kari-Anne Brynjelsen
Sigleif Steinsvåg

Kotrollkomite
Knut Bendik Kvala
Magnar Sætre
Vara: Britt Rameckers

Valgkomite
Knut Steffen Kvala
Kari-Anne Brynjelsen
Vara: Sigleif Steinsvåg

Mitt Varsel er en digital portal der personer kan melde fra om kritikkverdige forhold på en trygg måte.
Link til Mitt varsel
Informasjon: Å sende inn et varsel (idrettsforbundet.no)