Klubbinfo

HIL ORIENTERING

Postboks 555
5501 HAUGESUND

Bankkontonr: 3240.07.37885 
Org.nr: 996 821 285

Lagets lov: LOV HIL orientering oppdat 2013
se også gjeldende organisasjonsplan under medlemsinfo

Styret i Haugesund IL Orientering 2015

Leder
Grethe Paulsen Vie 48152509 grethevie@gmail.com

Nestleder/Sekretær
Helge Jørgensen Helge.jorgensen@westcon.no

Styremedlemmer:
Kasserer

Sverre Bakkevig 90873693 bakkevig.sverre@gmail.com
Sportslig leder
Sigleif Steinsvåg
Rekruttutvalg
Kari Anne Ringdal
Leder Kart og IT utvalg
Frode Nysted
Varamedlem /medlem ungdomsutvalg:
Ruben Kobbeltvedt

Sportslig utvalg 2017
Sigleif Steinsvåg
John Arvid Djupesland
Bjørn Egil Vikse

Rekrutt utvalg 2017
Kari Anne Ringdal
Grethe Paulsen Vie

Kart og IT utvalg 2017
Frode Nysted
Ivar Kvale
Inger Kallevik Haavik
Ruben Kobbeltvedt

Tur Orientering utvalg 2017
Dag Abel Sveen
Frithjof Rachor
Knut Bendik Kvala
Randi Engløkk
Liv Grete Voll

O-hytta 2017
Torunn Våg
Oskar Våg

Ungdomsutvalg 2017
Tiril Olaussen
Kristina Voll
Sigurd Paulsen Vie

Djupadaltkomite 2017
Erik Vie
Arvid Kobbeltvedt

Gunnar Alne

Revisor 2017
Knut Bendik Kvala
Knut Steffen Kvala

Valgkomite 2018
Erik Engløkk
Erik Utne Vie
Vegard Engesli