Klubbinfo

HIL ORIENTERING

Postboks 555
5501 HAUGESUND

Bankkontonr: 3240.07.37885 
Org.nr: 996 821 285
E-post: orientering@haugesundil.no

Lagets lov:
Ny lov for HIL orientering vedtatt 14.08.2023

Styret i Haugesund IL Orientering 2023

Leder
Knut Steffen Vall Kvala, mobil 907 79 986 orientering@haugesundil.no
Nestleder
Kari Anne Brynjelsen, mobil 901 09 185, ringdalkari@me.com

Styremedlemmer:
Kasserer

Sverre Bakkevig 908 73 693 bakkevig.sverre@gmail.com
Sportslig leder
Grethe Paulsen Vie, grethevie@gmail.com
Leder kart og IT-utvalg
Madli Hjerman, 909 81 024, madli.hjermann@gmail.com
Tur-o-utvalg
Nils Jarle Lindtner, 907 83 639, nils.lindtner@gasnor.no
Leder o-hytte-komiteen:
Torun Våg
Styremedlem:
Joakim Hokholt Bjelland, 412 73 505, joabjell@gmail.com

Kontaktperson turorientering:
Dag Abel Sveen, 90981020, dagabel@hotmail.com

Varamedlem / medlem ungdomsutvalg:
Selma Steinsvåg

Sportslig utvalg 2023
Leder: Grethe Paulsen Vie
Joakim Hokholt Bjelland

Ingrid Eggen
Marit Sætre Færevaag

Kart og IT utvalg 2023
Leder. Madli Hjermann
Ivar Kvale
Frode Nysted

Tur Orientering utvalg 2023
Leder. Dag Abel Sveen
Frithjof Rachor
Knut Bendik Kvala
Nils Jarle Lindtner
Vegard Engesli

O-hytta 2023
Leder. Torunn Våg
Oskar Våg
Eivind Nordskog
Erling Haavik

Ungdomsutvalg 2023
Leder: Selma Steinsvåg
Sara Hetland
Hanna Lindtner
Victor Ringdal

Djupadaltkomite 2023
Victor Ringdal
Erik Utne Vie
Grethe Paulsen Vie

Kotrollkomite 2023
Knut Bendik Kvala
Magnar Sætre
Vara: Marte Lysaker Engesli

Valgkomite 2023
Helge Jørgensen
Vara: Erik Vie

Mitt Varsel er en digital portal der personer kan melde fra om kritikkverdige forhold på en trygg måte.
Link til Mitt varsel
Informasjon: Å sende inn et varsel (idrettsforbundet.no)

 

Årsmeldinger:

Årsberetning 2014

 2013 Årsmelding

2012 Aarsmelding

2011_Aarsmelding