Medlemsinfo

Informasjon til nye og gamle medlemmer.

På ekstraordinært årsmøte 12.januar 2017 ble alle medlemskontingenter endret. I sammen med denne endringen så er det også gjort endringer på treningsavgifter og prising av andre treningstilbud som HIL Friidrett står bak. Oppdatert informasjon finner du nedenfor.

Forskjellen mellom de ulike medlemskapene er som følger.  For alle aktive friidrettsutøvere er startkontingenter inkludert i medlemskontingenten.  Det samme gjelder også for de som tegner familiekontingent. Dersom en familie har to eller flere aktiver utøver så vil det svare seg å tegne et familiemedlemskap.

Det nye tilbudet fra 2017 er nå at vi åpner opp for støttemedlemskap – det er beregnet på de som ikke lenger er aktiv, men som likevel har et hjerte i klubben og ønsker å støtte opp under det gode arbeid som HIL Friidrett gjør. Støttemedlem har følgelig fulle rettigheter på årsmøter og drar ellers nytte av alle medlemsfordeler som klubben tilbyr.

For å kunne nå nye medlemmer har vi sydd sammen nye treningstilbud – det har vi gjort over flere år allerede (Mini HIL), høsten 2016 lanserte vi Atletix og vinteren 2017 lanserte vi Mosjonistpakke I & II. De som kjøper disse treningstilbudene må også tegne et medlemskap på NOK 100,-  Det er den laveste satsen som NFIF har satt for medlemskap.  Disse medlemmene får også samme rettigheter på årsmøter og medlemsfordeler.  Men det dekkes ingen startkontingenter på friidrettsarrangement.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

 • Daglig leder Trygve Voll (52 22 34 02) eller
 • Styreleder Lars Bjarne Røvang (907 83 846)

Medlemskontingent 2017:

 • Aktiv utøver:       500,-
 • Familie:            1.000,-
 • Støttemedlem:    200,-
 • Mini HIL, Atletics, Mosjonist Pakke I &II: 100,-

Treningsavgift pr år.

 • Treningsavgift betales av alle utøvere som benytter seg av faste HIL friidrett sine treningstilbud
 • 6-10 år:   1.000,-
 • 11-14 år: 1.200,-
 • 15+ år:    1.400,-

Dersom en melder seg inn i klubben etter 1.juli – så er det 50% rabatt på treningsavgiften.

Øvrige treningstilbud i regi av HIL friidrett:

 • Mini HIL (3-5 år): 500,- pr semester
 • Atletix (15-19 år): 600,- pr semester
 • Mosjonist pakke I: 1.400,- (helt kalenderår)
 • Mosjonist Pakke II: 700,- (fra høstferie til påskeferie)

Som medlem og betalt treningsavgift eller Mosjonist pakke I,  kan du benytte deg av hallen 7-dager i uken, så fremt det ikke kolliderer med annen aktivitet. For å bruke hallen alene utenom treningstidene kreves eget «bli-kjent-kurs» og du må være fylt 15 år.

For å registrere seg som nytt medlem, trykk her: 

http://haugesundil.no/friidrett/treningsinfo/registrering/

Evt kontakt Trygve Voll – daglig leder i Haugesund Idrettslag Friidrett – dersom du vil bli medlem.

E-post: trygve.voll@haugesundil.no eller tlf.: 52 22 34 02 / 476 55 284