Medlemsinfo

Medlemskap i Haugesund IL friidrett

Medlemskontingent 2020

 • Medlem:              500,-
 • Familie:            1.000,-
 • Støttemedlem:    200,-
 • Mini HIL, Atletics, Mosjonist Pakke I &II: 100,-

 

Treningsavgift pr år.

 • Treningsavgift betales av alle utøvere som benytter seg av HIL friidrett sine treningstilbud samt deltar på banestevner for Haugesund IL:
 • 6-10 år:   1.000,-
 • 11-14 år: 1.200,-
 • 15+ år:    1.400,-

 

Øvrige treningstilbud i regi av HIL friidrett:

 • Mini HIL (3-5 år): 500,- pr semester
 • Atletix (15-19 år): 600,- pr semester
 • Mosjonist pakke I: 1.400,- (helt kalenderår)
 • Mosjonist Pakke II: 700,- (f.o.m. januar til påske, og f.o.m. oktober t.o.m. desember)

 

Salgsbetingelser

For alle aktive friidrettsutøvere er startkontingent på alle banestevner i Norge gratis dersom man har betalt kontingent og treningsavgift. Dette gjelder også for de som har sitt medlemskap som en del av et familiemedlemskap.

Dersom en familie har to eller flere aktiver utøver så vil det svare seg å tegne et familiemedlemskap.

Fra 2017 er det åpnet opp for støttemedlemskap – det er beregnet på de som ikke lenger er aktiv, men som likevel har et hjerte i klubben og ønsker å støtte opp under det gode arbeid som HIL Friidrett gjør. Støttemedlem har følgelig fulle rettigheter på årsmøter og drar ellers nytte av alle medlemsfordeler som klubben tilbyr.

For å kunne nå nye medlemmer har vi sydd sammen nye treningstilbud – det har vi gjort over flere år allerede (Mini HIL), høsten 2016 lanserte vi Athletix og vinteren 2017 lanserte vi Mosjonistpakke I & II. De som kjøper disse treningstilbudene må også tegne et medlemskap på NOK 100,-  Det er den laveste satsen som NFIF har satt for medlemskap.  Disse medlemmene får også samme rettigheter på årsmøter og medlemsfordeler.  Men det dekkes ingen startkontingenter på friidrettsarrangement.

Som medlem og betalt treningsavgift eller Mosjonist pakke I,  kan du benytte deg av hallen 7-dager i uken, så fremt det ikke kolliderer med annen aktivitet. For å bruke hallen alene utenom treningstidene kreves eget «bli-kjent-kurs» og du må være fylt 15 år.

Dersom en melder seg inn i klubben etter 1.juli – så er det 50% rabatt på treningsavgiften.

For å registrere seg som nytt medlem, trykk her: 

http://haugesundil.no/friidrett/treningsinfo/registrering/

Evt kontakt Trygve Voll – daglig leder i Haugesund Idrettslag Friidrett – dersom du vil bli medlem.

E-post: trygve.voll@haugesundil.no eller tlf.: 52 22 34 02 / 476 55 284