Kontaktinformasjon

Haugesund idrettslag friidrett:

Besøksadresse:
DeepOcean Arena
Hanne Hauglandsveg 14
5519 Haugesund

Postadresse:
Postboks 165
5501 Haugesund

Telefon (DeepOcean Arena):
52 22 34 00

E-post:
post@haugesundil.no

Daglig leder: Trygve Voll
Direkte: 52 22 34 02
Mobil: 476 55 284
E-post: trygve.voll@haugesundil.no

Styreleder Haugesund IL Friidrett: Tony Liestøl
E-post:tliestol@hotmail.com
Mobil: 971 11 311