Medlemsinfo

BLI MEDLEM:

Hvis du vil bli medlem i HIL Orientering – logg inn på Min idrett:

https://minidrett.nif.no/

og søk om å bli medlem. Det vil da stå at søknaden er under behandling til vi har bekreftet den.
(det går fortere om du sender en mail til grethevie@gmail.com, og sier at søknad er sendt)

Medlemskapet vil da bli bekreftet.

Medlemmer skal ikke betale kontingent i HIL Friidrett om de er medlem i HIL Orientering, eller motsatt.

Medlemskontingent 2016:
Familie: 1.500,-
Barn/ Student: 950,-
Voksen: 1.100,-

Som medlem kan du delta på treninger/ samlinger løp og reiser i regi av HIL Orientering. Dette er beskrevet litt om egenandeler etc i organisasjonsplanen.

Organisasjonsplanen oppdateres hvert år, og beskriver hvordan HIL Orientering er organisert, de ulike utvalg, samt regler for medlemmer, egenandeler etc. Organisasjonsplan 2016  HIL Orientering.

Hva klubben dekker: Dekningsmatrise 2016