Medlemsinfo

BLI MEDLEM:

Hvis du vil bli medlem i HIL Orientering – logg inn på Min idrett:

https://minidrett.nif.no/

Medlemskapet vil så bli bekreftet.

Medlemmer skal ikke betale kontingent i HIL Friidrett om de er medlem i HIL Orientering, eller motsatt.

Medlemskontingent 2024:
Familie: 1.500,-
Barn/ Student: 950,-
Voksen: 1.100,-

Som medlem kan du delta på treninger/ samlinger løp og reiser i regi av HIL Orientering.

Organisasjonsplanen oppdateres hvert år, og beskriver hvordan HIL Orientering er organisert, de ulike utvalg, samt regler for medlemmer, egenandeler. Organisasjonsplan 2024 kommer her

Hva klubben dekker: Dekningsmatrise 2024 kommer her

Løpsdrakter:
Standard løpstrøye med m/ kort eller lang arm. Voksen kr. 400,-, barn kr. 200,-
Overtrekksjakker. Voksen kr 600, ungdom kr. 500, barn kr. 400,-

Vi bruker svarte bukser til løpsdrakten – det er mange typer, og klubben har valgt å ikke selge bukser.

For kjøp av løpstrøyer, kontakt Erik Vie (99 31 65 03)