Dugnadsliste inneværende år

Dette året håper vi å arrangere stevner og løp nesten som normalt, uten for mye hensyn til omfattende tiltak for å begrense smitte mv. Om aktiviteten vil ta seg opp til det den var før pandemien allerede første året, er vi mer usikre på, men HIL Friidrett planer om flere stevner og arrangement utover våren, sommeren og høsten. En vellykket gjennomføring av disse er avhengig av god hjelp fra bl.a. foreldre, og for å få fordelt arbeidet på flest mulig, har vi organisert dugnadsarbeidet mellom de ulike årsklassene.
Fullstendig liste over arrangement.

Oversikt over de enkelte årsklasser sitt dugnadsarbeid for inneværende år finner du her.
På de stevnene «din årsklasse» er oppført må du/dere påregne å bli kontaktet for hjelp til ulike oppgaver. Det kan f.eks. være arbeid med rigging/rydding eller baking.

Under Mailekene, som trolig blir det største stevnet våre dette året, og arrangeres helgen 21. og 22. mai, forventes det at samtlige foreldre/foresatte stiller opp og tar sin del av jobben.
Det samme gjelder også GASSCO-lekene, som blir arrangert lørdag 3. og søndag 4. september.

På disse stevnene betaler ikke barna startkontingent for å delta, men «betalingen» til klubben er noen timers dugnad sammen med andre hyggelige foreldre.

Styret i HIL Friidrett ønsker lykke til med arbeidet.
GENERALSPONSOR: