Dugnadsliste inneværende år

Selv om aktiviteten p.t. ikke er oppe på normalt nivå, har HIL Friidrett planer om flere stevner og arrangement utover våren, sommeren og høsten. En vellykket gjennomføring av disse er avhengig av god hjelp fra bl.a. foreldre, og for å få fordelt arbeidet på flest mulig, har vi organisert dugnadsarbeidet mellom de ulike årsklassene.
Fullstendig liste over arrangement.

Oversikt over de enkelte årsklasser sitt dugnadsarbeid for inneværende år finner du her.
På de stevnene «din årsklasse» er oppført må du/dere påregne å bli kontaktet for hjelp til ulike oppgaver. Det kan f.eks. være arbeid med rigging/rydding eller baking.

Under Mailekene, som er vårt største stevne og dette året arrangeres helgen 15. og 16. mai, forventes det at samtlige foreldre/foresatte stiller opp og tar sin del av jobben. Det samme gjelder og GASSCO-lekene som vi planlegger til lørdag 28. og søndag 29. august.

Styret i HIL Friidrett ønsker lykke til med arbeidet.
GENERALSPONSOR: