Lisens

Lisens:
Medlemmer i norske friidrettsklubber som er mellom 13 og 80 år kan kjøpe årslisens og vil da være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp. I tillegg vil lisenstakere få rådgiving og hjelp til å bestille time hos Idrettens Helsesenter sin skadetelefon.
Alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens fra året de fyller 13 år.

Dere finner informasjon om kjøp, vilkår og pris mm her:

Både akutte skader og belastningsskader kan dekkes i forbindelse med lisensen, men pass på å følge retningslinjene for innmelding av skade. Dette gjør det nok enklere å få dekket kostnader i forbindelse med skade.

Informasjon om barneidrettsforsikringen (t.o.m 12 år) finner dere her. Her ser det ut til at det er akutte skader som dekkes.

 

Hva gjør jeg dersom jeg vil melde skade i forbindelse med lisensforsikringen?

Ved eventuell skade skal du ta kontakt med
Idrettens Skadetelefon på 02033.

Skade skal meldes elektronisk her.

Bestilling av behandling: Akutte skader som medfører risiko for liv og helse skal rettes direkte til Legevakt. Medisinsk behandling skal avtales via Idrettens Skadetelefon, etter godkjenning av Gjensidige. Selskapets forhåndsgodkjenning av kostnader er et absolutt krav. Uten dette bortfaller retten til erstatning.

Hvis du ikke møter til avtalt time i forbindelse med legebesøk/konsultasjon bestilt av Idrettens Skadetelefon, vil kostnaden ikke være dekningsmessig i henhold til forsikringen. Kostnaden vil da bli belastet deg direkte.

Hvem kontakter jeg dersom jeg har flere spørsmål vedrørende lisens?
E-post: lisens@friidrett.no
Telefon: 94 83 33 26