Korona – status fra HIL friidrett

Publisert: torsdag 2. april 2020

Informasjon om status i Haugesund Idrettslag Friidrett relatert til Korona-virus epidemien (oppdatert pr. 1. april 2020)

HIL Friidrett er sammen med resten av samfunnet inne i en svært utfordrende tid med mye usikkerhet. Det er kun få uker siden optimismen i klubben var stor og vi så frem til en ny aktiv sesong med fortsatt god sportslig fremgang og flere stevner/arrangement stod for døren.

Nå er det meste snudd på hodet. Idrettsarrangement verden over avlyses/utsettes over en lav sko.

For HIL Friidrett sitt vedkommende har vi nettopp avlyst Terrengløpskarusellen og Laastad-lekene er utsatt til høsten. Haugesunds Avis Halvmaraton 23. mai og Mai-Lekene første helgen i juni, står i fare for å bli avlyst/utsatt. Det vil fattes en beslutning om avlysing/utsettelse eller ikke i løpet av kort tid, avhengig av hvilke retningslinjer som kommer fra Norges idrettsforbund.

DeepOcean Arena er stengt for trening. Utendørs treninger anbefales gjennomført i svært små grupper, og aller helst alene.

Klubben har heldigvis en solid økonomisk grunnmur, men det er ikke til å legge skjul på at inntektstapet fremover kan bli betydelig da store deler av klubbens inntekter nettopp kommer fra slike arrangementer som nevnt foran.

Styret i HIL friidrett har for kort tid siden sendt ut melding til medlemmene om betaling av medlemskontingent og treningsavgift. Vi forstår jo at medlemmer føler at de ikke får noe igjen for det de betaler ettersom hallen er stengt for trening, og det er heller ingen organisert trening utendørs. Klubben har løpende utgifter knyttet til hallen samt en del andre løpende utgifter som må betales selv om aktiviteten er stoppet opp. Vi er dermed helt avhengig av at medlemmene fortsatt betaler medlemskontingent og treningsavgift.

Det er også knyttet usikkerhet til hvordan våre samarbeidspartnere klarer seg gjennom denne tiden, så vi må være forberedt på at enkelte kan få utfordringer som igjen kan føre til reduksjon av sponsormidler.

Tiltak for å redusere kostnadene er allerede iverksatt, og dette vil styret ha sterkt fokus på fremover. Daglig leder, Trygve Voll, er fra 1. april og inntil videre 80% permittert og vil fremover ha 1 kontor dag i uken. I tillegg er klubbens «kontormedarbeider» Anna Margrethe Ydstebø som er ansatt i 20% stilling helt permittert.

HIL Friidrett vil tilstrebe å være best mulig forberedt til å starte opp aktivitetene igjen når myndighetene åpner for det slik at alle våre medlemmer kan komme raskt i aktivitet igjen, samt at vi skal være klar til å arrangere planlagte arrangement.

Pga. av forannevnte permitteringer vil det være noe redusert kapasitet i tiden fremover, men vi skal klare å svare på de henvendelsene som kommer innen rimelig tid. Undertegnede og resten av styret vil også være tilgjengelig for å svare på spørsmål, samt gjøre en innsats for å holde hjulene i gang i tiden fremover.

Selv om det kan virke tungt nå er dette noe som går over, og dersom alle er med på en felles dugnad og følger myndighetenes råd og anbefalinger, har jeg stor tro på at vi vil komme styrket ut av dette og at aktiviteten i samfunnet generelt og i HIL Friidrett spesielt vil fortsette som før.

Ta vare på dere selv og hverandre ❤️

Med vennlig hilsen

 

Morten Vestvik

Styreleder