Foreldremøte rekrutter Onsdag 15. oktober kl. 20:00 i DOA

Publisert: fredag 3. oktober 2014

Vi ønsker å samle alle dere som har barn på enten første og andre klassegruppen, tredje eller
fjerdeklassegruppen i HIL Friidrett til et møte onsdag 15.oktober kl.20:00 i 2. etasje i DeepOcean
Arena.

Foreldremøte rekrutter