HIL-koret

Styret i HIL Koret 2013:

Peder Svein Grønås. leiar
Egil Sivertsen, nestleiar
Inger Helene Kvala, sekretær
Kari Inger Sivertsen, kasserar
Gro Alsaker, styremedlem
Inger Karin Soland, styremedlem

Kontaktinfo Peder Svein Grønås peder.svein.gronaas@haugnett.no 932 621 54

Me øver kvar onsdag kl 19.00-21.30 i Deep Ocean Arena

Me treng fleire menn i koret. Du er hjarteleg velkommen.