Aldermannslauget

Styret for aldermannslauget 2019: 

Årsmøtet for Aldermannslauget ble avholdt i storsalen i DeepOcean Arena torsdag 19. februar 2019.

Etter årsmøtet har styret følgende sammensetning:
Oldermann: Gunnar Harris-Christensen  tlf. 913 02 120 / ha-chris@online.no
Sekretær:  Trygve Voll        tlf. 52 22 34 02 / 476 55 284 / trygve.voll@haugesundil.no
Kasserer:   Dag Eliassen       tlf. 52 22 74 00 / dag.eliassen@gmail.com
Styremedlem: Tor Hagland tlf. 907 83 680 / torhagl@online.no

Årsmøtet var godt besøkt, og årsmeldingen viser også at det er god oppslutning om laugets møter.

ALDERMANNSLAUGET ble stiftet i 1934, etter initiativ fra den ikke ukjente Bernhard Sørensen, og har fortsatt en viktig funksjon i klubben.

Aldermannslauget er etter ny organisasjonsplan en gruppe underlagt HIL Allianseidrettslaget.
Lauget avholder egne årsmøter og konstituerer seg selv.

Aldermannslauget deler ut Berhard Sørensens minneplakett. Denne kan tildeles HIL medlemmer som har gjort fremragende idrettsprestasjoner, for administrativt virke eller med bakgrunn i begge deler.

Program for vår og høst kommer styret nærmere tilbake til og møtedatoene vil dukke opp i arrangementskalender på hjemmesiden. Møtene finner sted i klubblokalene i DeepOcean Arena.

Aldermannslaugets årsmøter avholdes innen utgangen av januar måned.