Aldermannslauget

Styret for aldermannslauget 2017: 

Årsmøtet for Aldermannslauget ble avholdt i storsalen i DeepOcean Arena torsdag 26. januar 2017. Etter årsmøtet har styret følgende sammensetning:


Oldermann: Gunnar Harris-Christensen  tlf. 913 02 120 / ha-chris@online.no

Sekretær:  Trygve Voll        tlf. 52 22 34 02 / 476 55 284 / trygve.voll@haugesundil.no
Kasserer:   Erling Eide       tlf. 52 73 61 97 /erlmeide.no@online.no
Styremedlem: Kåre Osmundsen tlf. 52 73 70 70 / 957 98 323 / kaosmun@online.no

Årsmøtet var godt besøkt, og årsmeldingen viser også at det er større oppslutning om laugets møter.

ALDERMANNSLAUGET ble stiftet i 1934, etter initiativ fra den ikke ukjente Bernhard Sørensen, og lauget rundet følgelig 80 år i løpet av 2014.

Aldermannslauget er etter ny organisasjonsplan en gruppe underlagt HIL Allianseidrettslaget.
Lauget avholder egne årsmøter og konstituerer seg selv.

Aldermannslauget deler ut Berhard Sørensens minneplakett. Denne kan tildeles HIL medlemmer som har gjort fremragende idrettsprestasjoner, for administrativt virke eller med bakgrunn i begge deler.

På årsmøtet i 2017 ble Bernhard Sørensens minneplakett tildelt Morten K. Velde for fremragende idrettslige prestasjoner i sin aktive tid i klubben (se egen omtale om tildelingen).

Program for vår og høst kommer styret nærmere tilbake til og møtedatoene vil dukke opp i arrangementskalender på hjemmesiden. Møtene finner sted i klubblokalene i DeepOcean Arena.

Aldermannslaugets årsmøter avholdes innen utgangen av januar måned.