Aldermannslauget

Styret for aldermannslauget 2020: 

Årsmøtet for Aldermannslauget ble avholdt i storsalen i DeepOcean Arena torsdag 20. februar 2020.

Etter årsmøtet har styret følgende sammensetning:
Oldermann: Gunnar Harris-Christensen  tlf. 913 02 120 / ha-chris@online.no
Sekretær:  Trygve Voll        tlf. 52 22 34 02 / 476 55 284 / trygve.voll@haugesundil.no
Kasserer:   Dag Eliassen       tlf. 52 22 74 00 / dag.eliassen@gmail.com
Styremedlem: Tor Hagland tlf. 907 83 680 / torhagl@online.no

Årsmøtet samlet 14 medlemmer, og styrets årsmeldingen viser at det er god oppslutning om laugets møter.

ALDERMANNSLAUGET ble stiftet i 1934, etter initiativ fra den ikke ukjente Bernhard Sørensen, og har fortsatt en viktig funksjon i klubben.

Årsberetning for 2020.

Aldermannslauget er etter ny organisasjonsplan en gruppe underlagt HIL Allianseidrettslaget.
Lauget avholder egne årsmøter og konstituerer seg selv.

Aldermannslauget deler ut Berhard Sørensens minneplakett. Denne kan tildeles HIL medlemmer som har gjort fremragende idrettsprestasjoner, for administrativt virke eller med bakgrunn i begge deler.

Program for vår og høst kommer styret nærmere tilbake til og møtedatoene vil dukke opp i arrangementskalender på hjemmesiden. Møtene finner sted i klubblokalene i DeepOcean Arena.

En måned etter avholdt årsmøte i 2020 ble det, som følge av pågående pandemi, innført omfattende restriksjoner og nedstengninger i landet  Det medførte at de planlagte møtene/aktivitetene i Aldermannslauget ble avlyst både i 2020 og 2021. Høsten 2021, da smittesituasjonen virket å være under kontroll, vurderte styret å avvikle den tradisjonelle biffaften. Da HIL Allianseidrettslag planla jubileumsfest for å markere 115-års jubileum for HIL omtrent samtidig, bestemte styret seg for å hoppe over biffaften og heller satse på et sosialt treff våren/sommeren 2022.