HIL allianse -hvem er vi

Organisasjonsplanen for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslag (HIL Allianseidrettslag) skal ivareta alle forhold som gjelder alliansedelen av idrettslaget. Forhold som må ivaretas uavhengig av idrett, skal tas med i denne planen.

Allianseidrettslaget skal arbeide for at HIL fremstår som ett lag utad ved særlig fokus på sponsorvirksomhet, markedsstrategi og drakter. Allianseidrettslaget skal ha et særskilt ansvar for samhørigheten mellom lagene og tilknytningen til felles logo og fane, samt ha rådighet over dette og navnet Haugesund Idrettslag.

Idrettslagene HIL Friidrett og HIL Orientering er organisert med egne anvsarlige styrer. For mer informasjon om organisering og formål se her.