HIL allianse -hvem er vi

Haugesund IL ble i 2011 omdannet til et allianseidrettslag.
HIL allianse organiserer følgende idrettslag: HIL Friidrett og HIL Orientering og
alle medlemmer i de to idrettslagene er automatisk medlem i HIL allianseidrettslag.

Allianseidrettslaget har to grupper:  Aldermannslauget og HIL koret.

 

Styret i HIL Allianse 2016:

Leder:
Jan S. Steffensen, jan.sigurd.steffensen@gmail.com Tlf. 908 95 396

Nestleder:
Berly Døske              berly.doske@gmail.com  Tlf. 994 00 948

Styremedlemmer:
Per Bj. Myhre     Per.Bjarne.Myhre@haugaland-kraft.no    Tlf: 98 80 72 29
Bjarne Håvik             bjaha@online.no             
Tlf: 920 50 592
Tor Hagland  
            torhagl@online.no          Tlf. 52 73 53 67

 

Varamedlem:
Karl Jørgen Haakonseth                lilrek@online.no     Tlf: 52 90 41 20