Målsetting

MÅLSETTING

Haugesund IL allianseidrettslag formål er å organisere idrettslag organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) samt å ivareta fellesinteresser for disse idrettslagene

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.