Innendørsstevne 3 – fra 11 år

Publisert: Søndag 13. mars 2016 kl. 15:00

Invitasjon.

Stevnestart: Er endret til kl 12.00 pga Bendit-samling for Rogaland lørdagen. Med overnatting får en mulighet til å delta på stevnet søndagen, og stevnet er derfor fremskyndet fra 15.00 til kl 12.00!

Etter 1. invitasjon er det gjord en liten endring vedr. mangekampen. Nå har en mulighet til å velge 3 av 4 (3 av 5 for 11/12 åringene)  øvelser for å delta i mangekampen.

Påmeldingsfrist 10.03.16.

Det er lagt inn høyde for kvinner/menn kl 12.45 som tilleggsøvelse.

Korrigert tidsskjema finner du her.