Innendørsstevne – fra og med 11 år (2003)

Publisert: Søndag 5. januar 2014 kl. 16:00

Søndag 5. januar er det klart for årets første innendørsstevne i DeepOcean Arena. I tidligere kalenderoppføringer er dette stevnet satt opp for 13 år og opp, men vi har kommet til dette endres slik at 2002 og 2003 årgangene også kan delta på dette stevnet. Dette er store årsklasser og vi vil gi et bedre stevnetilbud for denne gruppen.

Tidsskjema: Tidsskjema Haugesund 05.01.14

Deltagerliste: Deltagerliste Haugesund 05.01.14

Innbydelse til stevnet finner du her:Innendørsstevne11årOgEldre5

For de som skal delta på dette stevnet må vi også minne om at de som er over 13 år (2001 og eldre) må huske på at lisensen må være ordnet før stevnestart. Nærmere informasjon om lisens finnes på: http://www.friidrett.no/lisens/Sider/Lisens-2014.aspx

Brosjyre med info om lisens:brosjyre lisens

Husk påmeldingsfristen og hold treningen vedlike gjennom jule- og nyttårshelgen.

Velkommen til innendørsstevne i DeepOcean Arena!