Revisjon av Hil Friidrett sin organisasjonsplan

Publisert: tirsdag 22. juni 2021

Revisjon av Hil Friidrett sin organisasjonsplan

Gjeldende organisasjonsplan for Hil Friidrett ble vedtatt på fortsettende årsmøte den 01.06.2016. Denne er nå moden for oppdatering, og på årsmøtet den 25. mars 2021 fremmet styreleder forslag om at det nye styret fikk i oppgave å revidere denne frem mot neste årsmøte i 2022.

Styret har utpekt styreleder Morten Vestvik og varemedlem Arne Andreas Døske til å komme med forslag til endringer. Endringsforslagene vil fremlegges for godkjennelse i styret, og forslag til ny organisasjonsplan vil deretter fremlegges for endelig godkjennelse på årsmøtet i 2022.

I den forbindelse oppfordres medlemmene til å komme med innspill til endringer som ønskes tatt med. Innspill kan rettes til Morten eller Arne Andreas på hhv. følgende e-poster: morten2.vestvik@gmail.com eller arnedoske@gmail.com.

Klikk for å få tilgang til Org_plan_HIL_Friidrett_Final_010616.pdf