Samarbeidsavtale med Bufetat

Publisert: lørdag 21. mai 2016

Samarbeidsavtale med Bufetat

For få dager siden skrev vi under en ny samarbeidsavtale med fosterhjemstjenesten i Haugesund. I vårt distrikt er det årlig behov for 40-50 nye fosterhjem, og håpet er at denne avtalen kan bidra til å rekruttere flere fosterhjem på Haugalandet.

Første gang vi kommer i kontakt med representanter fra Bufetat, blir lørdag 21. mai under 1. dag av årets Maileker. De vil da være tilstede på Haugesund Friidrettsstadion og dele ut informasjonsmateriell om sin virksomhet, samt snakke med de som ønsker det om mulighetene for å bli fosterforeldre. Men avgjørelsen å bli fosterforeldre er ikke en spontan handling og noe en kommer på over natten. Denne modningsprosessen tar ofte 2-3 år, og videre steg på veien er informasjonsmøte og kurs.

Neste gang vi har invitert fosterhjemstjenesten med på et av våre arrangement er under avviklingen av Sildastimen lørdag 20. august. Da vil de bli å treffe i startområdet i Steinparken med telt, ansiktsmaling, lapper og selvsagt informasjonsmateriell.

Blant de mange flinke og gode foreldre/foresatte i vår klubb mener vi det kan det være gode kandidater til dette viktige arbeidet, og vi oppfordrer dere om å ta kontakt med representantene fra Bufetat dersom dere har tanker om at dette kan være noe for dere.

Avtalen gjelder foreløpig for et år.