Nordisk Veteranmesterskap

Publisert: Fredag 7. mars 2014

Se www.niac2014.no for ytterligere informasjon

Det avholdes samtidig Norsk Veteranmesterskap

 

Viktig informasjon til norske deltakere

Av påmeldingslistene i SportsAdmin går det frem at flere ikke har meldt seg på til det norske innendørsmesterskapet – kun til nordisk. Vi som arrangører ber om at hver enkelt sjekker sin påmelding og ordner dette.

Regelverket er klart og sier at de som skal delta må melde seg på begge mesterskapene – både nordisk og norsk. Dette gjelder selvfølgelig bare de norske deltakerne. Påmeldingen  gjøres via MinIdrett eller SportsAdmin og en er altså ikke automatisk påmeldt til norsk innendørsmesterskap ved å melde seg på det nordiske – det må gjøres i en to gang. Det skal også betales startkontingent for begge mesterskapene. Satser og kontonummer for innbetaling finnes i innbydelse. Merk at frist for påmelding er 7. februar, og at det ikke er tillat med etteranmelding.