Medlemsmøte HIL Friidrett

Publisert: Torsdag 28. april 2016 kl. 19:00

Som besluttet på HIL Friidrett sitt årsmøte 23.2.2016 ble det bestemt av vi skulle arbeide videre med organisasjonsplanen.  Som et ledd i dette arbeidet så ønsker styret en bred involvering og kaller dermed inn til dette medlemsmøte.

Vi møtes i storsalen.

For styret

Lars Bjarne Røvang