«Innendørsstevne» for rekrutter, født 2007-2004

Publisert: Fredag 13. desember 2013 kl. 17:00

NB! Det var opprinnelig satt opp at stevnet denne datoen skulle være for barn opp til og med 12 årsklassen.

Men på grunn av at det er så store partier i disse aldersklassene har det blitt bestemt at 5.-7. klasse (født 2003-2002-2001) skal delta på stevnet den 4.12 istedenfor.

Det planlegges eget opplegg for rekruttene som er bedre tilpasset for aldersgruppen. Det vil ikke være behov for påmelding til denne dagen for rekruttene. Regner med at arrangementet avholdes innenfor vanlig treningstid.

Barna som kommer og vil delta blir delt opp i 4-5 grupper og disse gruppene starter med hver sin øvelse. Når alle barna i en gruppe er ferdige med «sin øvelse» skifter de til en annen og slik rulleres gruppene til alle har vært med på alle øvelsene.  Alle får hvert sitt startnummer og oppnådd resultat blir notert på startnummeret. Trenerne ordner det meste, men trenger litt hjelp av noen foreldre til måling og tidtaking. Det er sendt ut egen e-post med beskjed om dette.

De foreldrene som har meldt seg til tjeneste skal være på indre bane dvs. inne på konkurranse-området, mens de som «bare» vil se på, kan gjøre det enten fra kafeteriaområdet i 2. etasje eller på tribunen. Dette er vanlig praksis i friidretten og vi henstiller til alle om å etterkomme denne henstillingen. I kveld blir det mange og ferske utøvere på banen og for at trenerne og hjelperne skal få dette til å gli mest mulig effektivt, må vi ikke ha for mange foreldre inne på konkurranseområdet. Det blir dessuten ekstra stas for ungene når det er folk og liv på tribunen.

Velkommen til rekruttstevne i DeepOcean Arena.

Etter stevnet blir det servering av pizza ute i gangen og delvis oppe i 2. etasje. Tanken er at barna forsyner seg med pizza når stevnet er over og de er på vei hjem.