Fremtidsstafetten og Haraldsvangstafetten

Publisert: Onsdag 24. april 2013 kl. 22:00

Stafett er gøy!!

FRAMTIDSTAFETTEN FOR JENTER OG GUTTER
og
HARALDSVANGSTAFETTEN FOR MENN OG KVINNER, senior og veteran

Sted og tidspunkt: Haraldsvang onsdag 24. april.

FRAMTIDSTAFETTEN:
1. etappe: 650 meter, årsklasse 2003-1999 (10-14 år)
2. etappe: 120 meter, årsklasse 2003-2001 (10-12 år)
3. etappe: 195 meter, årsklasse 2003-2000 (11-13 år)
4. etappe: 650 meter, årsklasse 1999-97 (14-16 år)
5. etappe: 315 meter, årsklasse 2000-1997 (13-16 år)
Maksimal total alder på hele laget må ikke overstige 68 år
Start jenter klokka 18.30 og gutter klokka 18.45. 1/3 premiering.
Etappene er ikke endret fra de siste årene, men det er gjort noen små justeringer i aldersklassene. Det er ellers lov å benytte seg av yngre utøvere i de forskjellige aldersklassene, men ikke eldre.

HARALDSVANGSTAFETTEN:
Stafetten er endret for ett par år siden og etappene for menn og kvinner har nå de samme etapper som på Framtidstafetten, for etappelengder, se ovenfor.
Start kvinner/kvinner veteraner kl 19:00 og menn/menn veteraner klokka 19:15.
1/3 premiering.

Startkontingent kr. 200.- per lag i alle klasser. Bankgiro nr. 3240 06 00502.
Påmelding med lagoppstilling må være arrangøren i hende senest innen mandag 22. april. Adressen er Haugesund Idrettslag, Boks 165, 5501 Haugesund, eventuelt e-post post@haugesundil.no
Opplysninger: telefon Kåre Osnes 900 80176 / 52 22 33 12
Eventuelle forandringer i lagoppstilling gis arrangøren før start.

Alle etapper går på skogstier/grusveier, med unntak av start/målområdet, som er på asfalt. Piggsko kan likevel benyttes med fordel.
Vel møtt til nye og hyggelige dueller i «Vangen». Stafett er gøy!

Det blir enkel kafé/kiosksalg under arrangementet i Haraldsvang
Sportslig hilsen Haugesund Idrettslag