Grenseløs Idrettsdag

Publisert: Onsdag 5. april 2017 kl. 9:00

Første post på programmet er en grenseløs idrettsdag, som starter allerede kl. 09:00.
Dette er et tilbud for personer med funksjonsnedsettelse, til å teste ut ulike idrettsaktiviteter i en uformell setting, men med instruktører og godt tilpasset utstyr. Innbydelse er sendt til skoler og lagt ut på venteværelser på legekontorer og andre behandlere rundt om på Haugalandet. Målgruppen er både barn og voksne personer med nedsatt funksjonsevne.

De idrettene en kan prøve her i hallen i morgen vil være: judo, bordtennis, rullestolbasket, el-innebandy, friidrett, basistrening og boccia/teppecurling. Dessuten vil det være tilbud om svømming i Haraldshallen og klatring i klatrehallen. Rulleski vil foregå utendørs. Elever fra Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) vil være med som assistenter gjennom dagen.

Grenseløse idrettsdager, som her lokalt er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Djerv 1919, Haugesund IL Friidrett, HTG, Haugesund kommune, Folkepulsen, NAV hjelpemiddelsentralen Rogaland, Rogaland idrettskrets og Norges idrettsforbund, har flere år vært arrangert i andre deler av landet.

Fokus blir satt på mulighetene for idrettsglede og mestringsopplevelser uavhengig av funksjonshemming. Ved å tilby godt utstyr, som deltakerne kan få prøve ut, håper vi å komme langt på veg mot dette målet.

Ordfører Arne-Christian Mohn vil foreta den offisielle åpningen av idrettsdagen her i DeepOcean Arena kl. 09:00 i morgen, og iflg. programmet er avslutning og premieutdeling satt til kl. 13:30.

Grenseløs Idrettsdag infofilm