Ekstraordinært Årsmøte HIL Friidrett i DOA kl 19:00

Publisert: Torsdag 21. mars 2013 kl. 19:00

Slik som besluttet av Årsmøte den 24. februar, kaller Styret herved inn til Ekstraordinært årsmøte i DeepOcean Arena den 21. mars klokken 19:00.

Agenda vil for møte er:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Foreta følgende valg:
a. Leder og nestleder,
b. styremedlemmer og varamedlem,
c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.
d. 2 revisorer.
e. Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å utpeke representanter.
f. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Styret