Årsmøte HIL friidrett

Publisert: Torsdag 20. februar 2014 kl. 19:00

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.