Friidrett for barn-kurs

Publisert: onsdag 22. november 2017

Friidrett for barn-kurs

Lørdag 9. 12. blir kurset «Friidrett for barn» avholdt i DeepOcean Arena. Det er Rogaland Friidrettskrets som er arrangør, men vår egen Anna Margrethe Ydstebø skal være kursleder, og da kan vi love et interessant og lærerikt kurs med en engasjert og frisk kursleder.

Invitasjon kommer, men link til påmelding er oppe og går.

Friidrett for barn-kurset er for trenere av barn mellom seks og tolv år.

Kursplanen bygger på Trenerløypa, som er vårt felles rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett.

Friidrett for barn kurset utgjør en obligatorisk del av Trener 1-utdanning til friidrett.

Hovedmål Introduksjonskurs Trener 1:
Fokus: Innlæring og deltakelse.
Kurset skal gjøre treneren i stand til å lede friidrettsaktivitet og trening (i løp, hopp, kast) som gjør at barna utvikler seg helhetlig (både sosial, psykisk, motorisk og fysisk).

Mål Friidrett for barn:
– Å rekruttere aktivitetsledere til friidrett gjennom teoretisk og praktisk skolering, idèutveksling og aktiv egeninnsats.
– Å gi kunnskaper, ferdigheter og inspirasjon til å skape gode aktivitetsmiljøer for barn og stimulere til utvikling og trivsel.

Treneren skal ved fullført kurs ha kunnskap om:
– Idrettens verdigrunnlag
– Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barnefriidrett
– Organisering av hensiktmessig aktivitet i forhold til barn utvikling

Målgruppe

Alle som ønsker å trene eller trener barn i friidrett i alderen 6-12 år. Nedre aldersgrense for å delta på kurset er at man fyller 14 år kursåret.

Omfang og gjennomføring: 10 timer (en undervisningstime er 45 minutter)
– 8 timer er med kurslærer, der tre timer er teori og fem timer er praksis.
– 2 timer er e-læring om Barneidrettens verdigrunnlag https://kurs.idrett.no/enrol/index.php?id=15

HIL Friidrett betaler kursavgiften på kr. 300,- for deltakere fra vår egen klubb.

Velkommen på kurs!