Resultater Mailekene

Publisert: lørdag 27. mai 2017

Resultater Mailekene

Resultater vil bli publisert fortløpende på http://webres.andro.no/Mailekene/2017/ kort tid etter at hver øvelse er avsluttet, men vær oppmerksom på at det kan komme endringer, og at endelige resultater vil bli publisert på HIL Friidrett sin resultatside når det er lest korrektur på slutten av hver øvelsesdag. Endelige resultater vil også bli å finne på https://www.friidrett.no/aktivitet/resultater/ samt på http://www.minfriidrettsstatistikk.info/