KM Friidrett – viktig informasjon

Publisert: torsdag 29. januar 2015

KM Friidrett – viktig informasjon

Tidsskjema og startlister samt annen viktig informasjon er nå publisert på kalendersiden for KM innendørs for 13 år og eldre.