Ingolf Innbjo – til minne

Publisert: tirsdag 25. februar 2014

IMG_2932Torsdag 7. februar fikk vi den overraskende og triste beskjeden om at Ingolf Innbjo var gått bort. Med hans bortgang er en av de mest markante lederne i Haugesund Idrettslags historie gått fra borde, og vi sitter igjen med mange minner fra hans fartstid i klubben.

Selv om han hadde sin mest aktive periode og storhetstid i idrettslaget fra slutten av femtitallet og flere år langt etter tusenårs-skiftet, var Ingolf inntil det siste engasjert og levende opptatt av aktiviteten i klubben. Hans viktige bidrag de siste årene var utklippsboken, der han på sitt nøyaktige vis klippet ut og tok vare på alt skriftlig materiale han kom over om Haugesund Idrettslag. Takket være han har klubben nå et rikholdig arkiv av utklippsbøker, som på en flott måte presenterer idrettslagets rike historie og bevarer den for ettertiden.

I dyp takknemlighet over det store arbeidet som Ingolf Innbjo har lagt ned for Haugesund Idrettslag gjennom mange år lyser vi fred over hans minne.

Edvard Sternhoff, som har kjent Ingolf Innbjo i mange år, har skrevet minneordet: Minneord Ingolf Innbjo1