Lisens for alle over 13 år som skal delta på banearrangement.

Publisert: mandag 30. desember 2013

Lisens for alle over 13 år som skal delta på banearrangement.

Vi vil minne alle om at alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens. Dette betyr at alle som er fylt 13 år og som skal delta på stevnet den 5. januar MÅ løse lisens før stevnet.

Årslisens kjøpes via friidrett.no . De som har løst lisens og vil være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp. I tillegg vil lisenstakere få rådgiving og hjelp til og bestille time hos Idrettens Helsesenter sin skadetelefon. Forsikringsordningen dekker også skade som påføres 3. part samt alle trener, dommere og funksjonærer på alle stevner.

 

HIL er pålagt å kontrollere at alle som har fylt 13 år har løst lisens før deltakelse på stevner.

Barn under 13 år er forsikret gjennom idrettens barneforsikring.