Lisens fra 2014 – nytt innen friidretten

Publisert: onsdag 27. november 2013

Lisens 2014
Friidrettstinget 2013 vedtok å innføre friidrettslisens for alle friidrettsarrangement i regi av klubber i Norges Friidrettsforbund fra 1.1.2014.

Helårsslisens:Medlemmer i norske friidrettsklubber som er mellom 13 og 80 år kan kjøpe årslisens og vil da være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp. I tillegg vil lisenstakere få rådgiving og hjelp til og bestille time hos Idrettens Helsesenter sin skadetelefon.Alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens.

For mer info se link her eller last ned brosjyre lisens.