Djupadalten – oppdatert info

Publisert: lørdag 26. oktober 2013

Nå har vi passert godt over 1000 påmeldte i Djupadalten og det betyr at det blir folksomt i og rundt Haraldsvang-området i morgen. I tillegg til vårt arrangement skal det være en stor fotball-turnering i Idrettsparken og «Sydvesten» et større bedriftsidrettsstevne. Da ser vi for oss at parkering og plassering av biler kan bli en utfordring, og minner om at innkjøringen til DeepOcean Arena vil bli sperret. Vi er nødt til å ha en helt bilfri sone når så mange mennesker vil oppholde seg i og rundt hallen. Vi oppfordrer de som har anledning til det, om å benytte sykkelen som fremkomstmiddel i morgen.

Parkering: Vi anbefaler at folk er ute i god tid og følger skilting til parkering på grusbanen rett nord for Haugarhuset, med innkjøring mellom Skeisvang Gjestgiveri og Haugarhuset. Vi har utplassert vakter som vil geleide bilene videre på parkeringsplassen. Minner også om at det er satt opp midlertid «Parkering forbudt» skilter langs Haakonsvegen for å hindre at biler blir stående i løypa.

Påmelding Minidalten: Vi fortsetter med påmelding og henting av startnummer til Minidalten fra kl. 12:00 i DeepOcean Arena. De som alt har meldt seg på online må innom og hente startnummer, og de som vil melde på kan gjøre det frem til kl. 13:30. Påmelding koster kr. 50,-.

Henting av startnummer: Mange har alt hentet sitt startnummer, men utdelingen fortsetter i morgen i 2. etasje i DeepOcean Arena fra kl. 12:00 og utover. Ta med meldingen du har fått om hvilket startnummer du skal løpe med, så blir utdelingen mer effektiv.

Etteranmelding: Det er mulig og etteranmelde seg til både kort og lang løype frem til en time før start, dvs. kl. 14:00. Dette gjør du via denne linken: https://registrering.quicktiming.no/?EventUID=3373 Når du har fullført påmeldingen, vil du på den siste siden få opp hvilket startnummer du er tildelt. Ta vare på dette til du kommer og henter startnummeret, så slipper vi og gjøre søk på navn, noe som tar lenger tid. Vi setter sluttstrek for etteranmelding en time før start dvs. kl. 14:00.

Oppvarming: Før starten er det tilbud om felles oppvarming på Haugesund Friidrettsstadion (like ved start). Vi har fått med oss Harald Andreassen v/Trimmeriet og han vil besørge en frisk og god oppvarming til fengende musikk. De som vil ordne oppvarmingen selv står fritt til å gjøre det, men vi oppfordrer dere til å benytte veier/stier/områder som har liten el. ikke trafikk.

Sikkerhet: Ved starten har vi fått tillatelse fra Politiet om å stille opp i Haakonsvegen tidligst ti minutter før hver start. Det blir satt opp stopp-poster i hver ende av Haakonsvegen, men det er viktig at løperne respekterer disse tidene. For øvrig i løypa er det postert trafikkvakter i de vanskeligste kryssene og de vil stoppe trafikken når løperne passerer. I noen mindre kryss (kryssing av sykkel-/gangsti) er det ikke vakter og her må løperne være på vakt for kryssende trafikk.

Start og Mål: Alle løypene har start i krysset Haakonsvegen/Maudvegen og går i mål inne i DeepOcean Arena. Vi holder den ene porten på østsiden åpen for innkommende løpere, og inne i hallen skal alle løpe en halv runde før de går i mål under målbuen som Radisson Blu Hotel Haugesund har satt opp. Starttidspunktene er som følger: Minidalten kl. 14:00, Djupadalten Trim kl. 13:30, Djupdalten lang kl. 15:00 og Djupadalten kort kl. 15:15.

Tilskuere: Tribunen – på vestsiden – er montert og tilskuere som har lyst til og følge løperne på nært hold på vi mot mål er hjertelig velkommen til det. Tilkomsten til tribunen skjer lettest via åpen dør på vestsiden av hallen merket «Tilskuere/Tribune». HA-TV filmer på toppen av Kattanakk og dette vil vises på storskjerm inne i hallen. En kan også følge sendingen som streaming via nettet.

Kafeteria: I storsalen i 2. etasje vil det være kafe med salg av mye godt. Her er det anledning til å sette seg ned i ro og fred og nyte en god kopp kaffe, hjemmebakt, pølser, hamburgere, brus mm. Fra kafeteriaområdet i 2. etasje kan en også følge godt med på det som skjer nede i hallen. Vi understreker at det ikke er anledning til å ta med seg mat inn i selve hallen, den må nytes i dertil egnede områder.

Haugesund IL ønsker alle løpere – store som små, tilskuere og presse hjertelig velkommen til årets Djupadalt – det ligger an til å bli den største på mange år.

image001                Radisson-Hau logo