Tinestafetten 2018 – oppsummering.

Publisert: mandag 14. mai 2018

Tinestafetten 2018 – oppsummering.

I fantastisk sommervær ble årets Tinestafett avviklet på Haugesund Friidrettsstadion i går. Jubileumsutgaven – 25 år – av stafetten med rekordmange påmeldte lag, viser at den type arrangement virkelig har funnet sin plass og er blitt et populært innslag i et mangfoldig aktivitetstilbud.
Det at hele klasser samles om et felles mål – gjennomføring av Tinestafetten – er med på å bygge gode klassemiljø, og senker terskelen for å delta.

Gjennom et godt og vel to timers arrangement fikk vi gjennomført stafetten – både for barne- og ungdomstrinnet, og hele 97 lag stilte til start. Det er ny rekord også for vår stafett.
Det flotte sommerværet bidro til å gjøre dette til en ekstra god opplevelse, både for ivrige løpere og lagledere, men også for blide, instruerende og rutinerte arrangører.

Samlet resultatliste fra gårsdagens stafett.

Resultater 6. trinn
Resultater 7. trinn
Resultater 8. trinn
Resultater 9. trinn
Resultater åpen klasse barnetrinn
Resultater åpen klasse ungdomstrinn

Laget med best tid fra hvert av trinnene blir invitert med på kretsfinalen for Rogaland. Dette gjelder ikke åpen klasse. De lagene det gjelder vil få spesiell invitasjon til dette fra Rogaland Friidrettskrets.
Kretsfinalen legges inn i KM friidrett, som vil bli arrangert av HIL Friidrett på Sveio stadion lørdag 9. juni 2018.

Vi viser ellers til Tine-stafettens egne hjemmesider for mer og utfyllende informasjon.

HIL Friidrett – som lokal arrangør – vil takke deltakere og lederer fra alle deltakende skoler for fin og positiv oppførsel under helse stafetten, og ønsker hjertelig velkommen tilbake neste år.