Minneord Bjørg Helene Pedersen

Publisert: onsdag 19. august 2015

Minneord – Bjørg Pedersen.

Så var den siste kampen over. Ja, Bjørg kjempet hardt for at kreften ikke skulle få overtaket. Motbakkene ble tøffe etter hvert, men til tross for dette, framviste hun en gnist og livslyst som imponerte oss alle.

Bjørg var med oss i Aldermannslauget i en årrekke – Bjørg og ‘an Per var «fast inventar». Begge to «beryktet» for sine kjappe replikker og gode humør. Bjørg alltid blid og entusiastisk og formidlet på forskjellig vis at hun satte Aldermannslaugets samlinger høyt i verdi som en sosial arena for «gamle» idrettskamerater. Det var derfor ikke så veldig overraskende at hun var en av hovedaktørene som trakk i tråder da Aldermannslaugets 75-års-jubileum ble feiret på stilfullt vis.

Vi skulle så gjerne hatt henne med oss enda i mange år, hun hadde så mye å gi i fellesskapet vårt. Likevel, vi er takknemlige for alt det vi har vært sammen om i Lauget og tenker med glede tilbake på dette. I en tid med sorg og savn går våre tanker til Per og den nærmeste familie.

På vegne av Aldermannslauget lyser vi fred over Bjørgs minne.