KM-innendørs – UTSATT

Publisert: Søndag 31. januar 2021 kl. 12:00

Foreløpig har vi valgt å utsette årets KM på ubestemt tid, men ønsker å gjennomføre, når forholdene tillater det.
Vi avventer situasjonen fremover, og kommer tilbake med ny dato, når den er klar.

HIL Friidrett har gleden av å inviterer til KM-innendørs i DeepOcean Arena søndag 31.01.2021.

Når dette skrives – primo desember – er det fortsatt uvisst hvor mange deltakere som tillates på friidrettsstevnene i 2021. Går det som vi håper, vil vi kunne arrangere med flere enn 50 deltakere, som gjelder pr. dags dato.
I forhold til deltakerantall på KM i et normalår, vil et tak på 50 utøvere være begrensende, noe vi ikke ønsker. Vi vurderer fortløpende alternative måter å avvikle innendørs-KM, og kommer med en endelig avgjørelse senest 15. januar.
Det går på om vi skal avvikle over to dager, eller en dag og dele i to stevner etter f.eks. alder eller øvelser.
Vi regner med at myndighetene og forbundet vil komme med oppdaterte retningslinjer når ting har falt tilbake til normalen etter reisevirksomheten i forb. med jule- og nyttårshelgen.

Innbydelse og påmeldingslink til KM-innendørs 31.01.2021

Startliste, tidsskjema, funksjonærliste mv. vil foreligge senest tirsdag 28. januar.

Alle arrangement/stevner som blir arrangert av HIL Friidrett  vil være innenfor de retningslinjer som FHI har gitt og som NFIF har tilpasset friidretten i Norge. Det betyr i ytterste konsekvens at stevnet også kan bli avlyst, dersom faren for smittespredning tilsier det. 

 

 

GENERALSPONSOR: