Innendørsstevne 2

Publisert: Søndag 18. februar 2024 kl. 13:00

Årets andre innendørsstevne (om vi holder KM utenfor) blir arrangert søndag 18. februar i DeepOcean Arena.
Stevnet er for aldersgruppen 7 år (født 2017) og eldre, og stevne-start er satt til kl. 13:00.

 

Invitasjon m/øvelsesutvalg til Innendørsstevne 2.

On-line påmelding i iSonen: iSonen | INNENDØRSSTEVNE 2

Påmeldingsfrist torsdag 15. februar 2024 kl. 23:59

Tidsskjema blir publisert senest fredag 16. februar 2024.

Liste over påmeldte med øvelser kommer når påmeldingsfristen er ute.

Resultatliste fra stevnet blir lagt ut umiddelbart etter stevneslutt.

Funksjonærliste til stevne blir publisert senest fredag 16. februar
Funksjonærer møter til avkryssing og utdeling av funksjonærjakke under speakertribunen inne i hallen senest kl. 12:30.