Medlemsmøte HIL Friidrett

Publisert: Torsdag 4. februar 2016 kl. 19:00

Torsdag 4. februar inviterer styret i HIL Friidrett til medlemsmøte i storsalen på DeepOcean Arena.
På agendaen står strategiplan og organisasjonsplan for Haugesund IL Friidrett for de nærmeste årene.

Norges Friidrettsforbund har utarbeidet en strategiplan forårene 2015 – 2020, og uttrykt et klart ønske om at denne planen skal være et arbeidsredskap for hele friidretts Norge. Det betyr at både forbund, krets og klubber skal bruke planen aktivt. Strategiplanen definerer en hovedmålsetning om at friidrett skal være Norges største individuelle sommeridrett, og peker på spesielle satsingsområder og sentrale virkemidler for å nå denne målsetningen.
Forbundets strategiplan kan dere lese her

Planen har mye godt i seg, og kan, med noe bearbeiding, bli et godt verktøy i arbeidet med å gjøre friidrett til Norges største individuelle sommeridrett.
For å få et større eierskap til strategiplanen og gi den et lokalt tilsnitt, har en tenkt at denne planen kan være et utgangspunkt for å lage en strategiplan for vår egen klubb. Styret har derfor, sammen med Sportslig Utvalg, bearbeidet forbundets plan og gitt den et lokalt preg tilpasset vår klubb.
Selv om mye foreløpig er på tankestadiet, er ord og setninger festet til papiret og det har resultert i et forslag til strategiplan for HIL Friidrett for 2015-2020. Det er dette forslaget som vil bli lagt frem på medlemsmøtet, og som en ønsker medlemmenes syn på.

Klubbens strategiplan vil – sammen med organisasjonsplanen – bli viktige verktøy i drift av klubben de nærmeste årene, og det er derfor svært viktig at mange nå stiller opp og kommer med innspill til planen. Styret ønsker en bred og god diskusjon rundt forslaget til strategiplan, og det får vi ved at mange stiller opp på medlemsmøtet og kommer med sitt syn.

Iflg. loven skal organisasjonsplan vedtas på klubbens årsmøte hvert år, og det samme vil gjelde strategiplanen. Men siden årsmøtet ikke er stedet for de lange diskusjoner om strategi og organisasjon, tar vi disse diskusjonene på dette medlemsmøtet.

Styret ønsker alle medlemmer i HIL Friidrett hjertelig velkommen til medlemsmøtet!!