Biffaften i Aldermannslauget.

Publisert: Torsdag 29. november 2018 kl. 19:00

Opprinnelig var torsdag 6.12. satt som dato, men styret har bestemt å flytte biff-aften en uke, slik at ny  dato for årets biff-aften i Aldermannslauget blir torsdag 29. november kl. 19:00.

Menyen er den samme fra år til år, og består av biff med tilbehør, hvit dame og kaffe avec.

Styret jobber videre med å fylle kvelden med innhold, og vil komme med nærmere program/informasjon etter møtet den 27. september.