Biffaften i Aldermannslauget.

Publisert: Torsdag 6. desember 2018 kl. 19:00

Dato for årets biff-aften i Aldermannslauget blir torsdag 6. desember.

Nærmere program/informasjon kommer etter sommeren.