Årsmøte Aldermannslauget

Publisert: Onsdag 16. mars 2022 kl. 19:00

Årsmøte i Aldermannslauget avholdes i klasserommet i DeepOcean Arena onsdag 16. mars kl. 19:00.

Årsmelding, regnskap, valg og evt. innkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet fremmes for styret innen søndag 6. mars og sendes pr. e-post til: ha-chris@online.no

Årsmelding 2020.

Årsmelding 2021.

Alle medlemmer hjertelig velkommen.

 

Styret