Idrettens hederspris til Kåre Osnes

Publisert: torsdag 17. desember 2020

Idrettens hederspris til Kåre Osnes
I går ble det klart at Haugesund kommune tildeler vår egen Kåre Osnes Idrettens Hederspris for 2020.
Etter mange år med oppofrende arbeid for klubben og for friidretten – både her lokalt og nasjonalt, er dette svært fortjent, og Haugesund IL gratulerer hjerteligst med utmerkelsen!

Kåre Osnes har gjennom en mannsalder vært toneangivende innen friidretten på Haugalandet, først gjennom en aktiv karriere som habil langdistanseløper på godt nasjonalt nivå, og siden i ulike administrative verv som trener og leder. Han er fremdeles aktiv i klubben og selv i en alder av 70 år, er han nesten daglig å se som engasjert trener for de eldste mellom- og langdistanseutøverne i HIL Friidrett.
Opp gjennom årene er det ikke få utøvere som har stiftet bekjentskap med Kåre, og med sitt engasjement og faglige dyktighet har han bidratt til at flere har utviklet seg som løpere og hevdet seg godt på nasjonalt plan i Norge.

For sitt store engasjement i klubben ble han i 2006 utnevnt til æresmedlem i Haugesund IL.

Haugesund kommune delte ut Idrettens Hederspris første gang i 1998, og opp gjennom årene har følgende HIL-medlemmer fått denne høythengende utmerkelsen:

  • Arne Simonsen (2005)
  • Einar Sæbø og Trygve Gullesen (2006)
  • Gunnar Simonsen (post mortem 2013)

På kommunens hjemmesiden kan vi lese følgende om nyheten.

Haugesunds Avis presenterte nyheten slik.