Smittevern og innendørs trening i DeepOcean Arena.

Publisert: onsdag 28. oktober 2020

Smittevern og innendørs trening i DeepOcean Arena.

Etter høstferien blir det meste av treningen i HIL Friidrett flyttet innendørs, og det blir et større trykk på treningsfasilitetene i DeepOcean Arena. Når dette sammenfaller med økende smittespredning i landet vårt, finner vi det nødvendig å minne våre medlemmer om de viktigste smittevernreglene:

  • Vaske hendene ofte og grundig. Alle skal desinfisere hendene før de går inn i hallen – bruk spritdispenser i gang eller garderobe. Ta gjerne en runde på vei hjem også.
  • Hold god avstand
  • Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon
  • Følg anbefalingene fra helsemyndighetene
Treningsrom, matter, utstyr og apparater blir jevnlig desinfisert, men siden flere bruker det samme treningsutstyret/apparater er det viktig at alle har vasket eller desinfisert hendene før treningen begynner.
Dersom det skulle oppstå en smittesituasjon, og det blir nødvendig med smittesporing, er vi pålagt å legge frem oversikt over hvem som har vært med på treningene/aktivitetene våre den aktuelle dagen. Styret har vurdert flere alternativer, og kommet til at den enkleste måten å registre fremmøte på, er å bruke en QR-kode som skannes når en ankommer hallen.
Check-in blir enklest dersom en benytter QR-koden på qrona.nif.no ved å klikke «Skann QR-kode», og innlogging skjer via minidrett eller Vipps.
Det er viktig å huske på at en ikke bare registrerer seg selv, men også barnet som deltar på treningen.
I en overgangsperiode – til dette blir en innarbeidet rutine – vil trenerne fortsatt føre manuelle fremmøte-lister, men vi ønsker at alle tar i bruk elektronisk registrering.

QR-koden finnes på laminerte plakater flere steder i inngangspartiet i DeepOcean Arena, og vil også inneholde informasjon om registrering.

Personvernet blir ivaretatt ved at all informasjon, over hvem som deltar på treningene/aktivitetene, automatisk blir slettet etter 30 dager.