Bernhard Sørensens minneplakett til Bjarne Håvik.

Publisert: onsdag 31. januar 2018

Bernhard Sørensens minneplakett til Bjarne Håvik.

På Aldermannslaugets årsmøte forrige torsdag fikk Bjarne Håvik overrakt Bernhard Sørensens minneplakett for 2017. Selv om overrekkelsen kom svært overraskende på hovedpersonen selv, manglet det ikke på gode og tungtveiende grunner for å gi denne utmerkelsen til Bjarne.

Bernhard Sørensens minneplakett tildeles HIL-medlemmer som har gjort fremragende idrettsprestasjoner, for administrativt arbeid eller for stor innsats på begge områder.

I sin begrunnelse sier styret bl.a. følgende: 
Bjarne Håvik kom med i laget for om lag 55 år siden. Han var en lovende sprinter og hopper som ungdom, men det er på det administrative plan Bjarne har satt et langvarig preg. I hovedstyret som sekretær og nestformann, i en rekke komiteer for NM, Mailekene, Djupadalten, Hederstegn mv., dessuten har han 12 år i styret for Aldermannslauget, hvorav de siste 4 årene som Oldermann. Og ikke minst har Bjarne vært en flittig, rutinert og rettferdig friidrettsdommer på stevner gjennom mange 10-år.
Etter omorganiseringen av idrettslaget hadde Bjarne en sentral rolle i prosessen med salg av HIL-huset, og han er også med i den komiteen som ser på organisering og samarbeid mellom HIL Friidrett og HIL Orientering i
fremtiden.

Denne stor frivillige innsatsen gjør seg ikke selv, og bærer preg av mange timer i arbeid for fellesskapet. Styret har derfor funnet en svært verdig mottaker av Bernhard Sørensens minneplakett for 2017.

Vi stiller oss i gratulantenes rekker og ønsker velkommen til mange gode stunder også i fremtiden – både på og utenfor banen.

På bildet ser vi oldermann Gunnar Harris-Christensen (t.v.) overrekker Bernhard Sørensens minneplakett for 2017 til Bjarne Håvik.