E.O. årsmøte HIL Friidrett

Publisert: torsdag 29. desember 2016

E.O. årsmøte HIL Friidrett

Styret i HIL friidrett kaller inn til ekstraordinært årsmøte torsdag 12.januar 2017 kl. 19:00 i DeepOcean Arena 2.etg.

Sak: Fastsette ny prisstruktur på medlemskap og treningsavgift ifm innføring av nytt medlemsregister.

Saksliste og informasjonsskriv med bakgrunnen for endringen i kontingenten.

Med hilsen

Styret i HIL Friidrett

E.o.årsmøte besluttet – med flertall – å innføre nye medlemskontingenter for 2017, se informasjonsskriv for de nye satsene for medlemskontingent.