Årsmøte i Aldermannslauget

Publisert: fredag 22. januar 2016

Årsmøte i Aldermannslauget

Det kalles med dette inn til Årsmøte i Aldermannslauget TORSDAG 28.Januar kl 19.00 i DOA, Storsalen.
Vanlige årsmøtesaker med bl.a. valg til styrefunksjoner.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret ihende innen fredag 22.januar 2015. Forslag sendes oldermann Bjarne Håvik pr epost bjaha@online.no eller vanlig post til Friggs veg 63, 5531 Haugesund. 

For eventuelle spørsmål ifbm årsmøtet vennligst ring 92 05 05 92 (Bjarne).

Velkommen til Årsmøtet !

 

For Styret
Bjarne