Møteplan Aldermannslauget

Publisert: torsdag 6. februar 2014

Aldermannslauget har følgende møteplan for våren 2014:

16. januar – Årsmøte

13. februar – Kåseri m/Edvard Sternhoff

10. april –

8. mai –

5. juni –

 

Møtene starter kl. 19:00.