Trenermøte

Publisert: Tirsdag 22. november 2016 kl. 19:00

Trenermøte

Da er det tid for høstens trenermøte med litt ekstra innhold. Foruten vanlig planlegging av vinter- og vårsesongen vil vi få besøk av Anne Sternhoff fra barneverntjenesten i Haugesund kommune. Dette er et ledd i samarbeidet mellom Bufetat og HIL Friidrett, og vi ønsker at flest mulig av klubbens trenere skal få med seg denne bolken.

I vår hverdag som trenere får vi mange ulike barn å forholde oss til, og det kan dukke opp overraskende situasjoner som vi ikke har sett for oss, og som vi ikke er forberedt på. Barn har ulikt reaksjonsmønster, og Anne Sternhoff vil i sitt foredrag komme inn på hvorfor barn reagerer som de gjør og hvordan vi som voksne ledere/trenere kan bli flinkere til å se og tolke reaksjonsmønsteret/signalene til barna. Noen gode råd i forhold til barns opplevelser av oss voksne regner vi også med kan dukke opp.

Dette tenker vi kan være god ballast å ha med seg i den viktige og flotte rollen dere gjør som trenere.

Det blir også anledning til å stille spørsmål til rundt tema. Vi håper på stort engasjement og god ordveksling.
Resten av kvelden settes av til planlegging av kommende sesong, og det blir enkel servering.

Velkommen til trenermøte med ekstra innhold!