TINE-stafetten 2021

Publisert: Tirsdag 11. mai 2021 kl. 10:00

RESULTATER FRA DAGENS TINESTAFETT PÅ HAUGESUND FRIIDRETTSSTADION.

Barnetrinnet

Ungdomstrinnet

 

Haugesund har gleden av å invitere til årets TINE-stafett 11.mai 2021.

Les om TINE stafett konseptet og påmeldingsinformasjon her: https://www.friidrett.no/barn-og-ungdom/tinestafetten/

 

Vi forholder oss til de reglene helsemyndighetene setter opp i forhold til arrangementer og covid 19 smittesituasjonen. Opplysninger om  endringer og eventuelt avlysninger vil bli oppdatert på denne siden.

Som tidligere skrevet er det gledelig å se at så mange lag fra ulike skoler i år er påmeldt TINE- stafetten. Hele 19 skoler fra Haugesund og omegn har meldt på lag.

Sånt det nå ser ut i distriktet angående smittetrykk og smittevernregler har vi stor tro på at stafetten skal gå som planlagt.

For at vi skal unngå smitte har vi lagt noen forhåndsinstrukser til dere som stiller  som lagleder for skolene:

  1. Vi ber om at alle skoler henter startnumrene og t-shirtene til lagene i god tid før selve stafettdagen. (senest fredag 7.mai) De ligger allerede klar oppe i  DeepOcean Arena, så det er bare å komme og hente allerede fra mandag av. (26.april) Send gjerne en melding til daglig leder, Trygve Voll på mob. 47655284 på forhånd, slik at han er tilstede når dere kommer. Vi åpner for at Karmøy skoler kan hente startdagen, om det blir et problem å få gjennomført det før.
  2. Vi har lagt ut startlistene under. Husk å se på disse i god tid før stafettdagen, slik at dere har planlagt når dere skal dra fra skolene. Tidligere har alle ankommet stadion til samme tid, men i år har vi måtte dele mer opp slik at ikke alle er på samme sted til samme tid.
  3.  Oppmøte på stadion for de ulike klassetrinnene blir organisert på følgende måte.

BARNESKOLENE:

6.Klasse møter inne på stadion da de er første gruppe ut. Når de er ferdig går de ut porten mot Haakonsvegen (motsatt side av Haraldsvangskole). De går da fortauet bort og henter syklene sine.

7.klasse venter med å gå inn på stadion til 6.klasse er ute. Lag fra 7. klasse venter samlet i den runde muren utenfor gjerdene til stadion. Det vil bli hengt opp plakat.

Vi gjør det på samme måte med Åpen klasse: 7.klasse løper og går ut porten ved Haakonsvegen. Åpen klasse lag venter i mur-ringen til de får tilgang til stadion.

UNGDOMSSKOLENE

8.klasse møter inne på stadion da de er første gruppe ut. Når de er ferdig går de ut porten mot Haakonsvegen (motsatt side av Haraldsvangskole). De går da fortauet bort og henter syklene sine.

9.klasse venter med å gå inn på stadion før 8.klasse er ute. Lag fra 9. klasse venter samlet i den runde muren utenfor gjerdene til stadion. Det vil bli hengt opp plakat.

STARTLISTER:

OPPDATERTE STARTLISTER, UNGDOMSKOLENE, 7.05.2021.

OPPDATERTE STARTLISTER, BARNESKOLENE, 07.05.2021.