Oppstart MiniHIL

Publisert: Fredag 25. august 2017 kl. 16:00

MiniHIL er et aktivitetstilbud for barn født i 2012, 2013 og 2014. Treningstid er fredag kl.16.00 – 16.50. Vi trener inne i DeepOcean Arena året rundt.

Første trening etter sommerferien er fredag 25.08 2017. Vi følger skoleruten, dvs ingen trening i høstferien. Siste trening før jul er 14.12.17.

Påmelding ved oppmøte eller kontakt Susanne Wigene, mail: suswigene@hotmail.com